Gribskov

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, to fiskeørnepar og et havørnepar, der yngler og mange store gamle træer. Gribskov er Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde og en del af Nationapark Kongerens Nordsjælland. Dele af Gribskov udlægges til urørt skov.