Dyr og planter i Gribskov

Dyr 

Fiske- og havørn 

I sommeren 2012 slog den sjældne fiskeørn sig ned som ynglefugl i Gribskov og fik to unger i reden nordøst for Store Gribsø.
Det er første gang, det er sket på Sjælland i nyere tid.

I yngleperioden 1. april-15. august er Vandmosen, hvor reden er, og omliggende areal spærret af hensyn til fuglene. Man kan dog følge livet i reden med kikkert på afstand. I 2017 blev der sat et web-kamara op i redetræet før fiskeørnene ankom om foråret og hele verden kunne følge æglægningen, klækningen, fodringen af de to unger og fra de første flyveøvelser til de stak afsted til Afrika igen.Fiskeørneparret henter føden i bl.a. Solbjerg Engsø og Strødam Engsø, hvor man rigtig kan se deres vingefang på 1,6 meter.
Fiskeørnene overvintrer i Afrika, men vender som regel tilbage til deres reder omkring 1. april.

Læs og se mere om fiskeørnene i Gribskov

I 2015 fulgte et havørnepar efter og bosatte sig i den nordlige del af Gribskov. Det første år kom én ud af to unger på vingerne. Det er muligt at se havørnene fiske i Esrum sø ikke mindst i yngleperioden, hvor de henter fisk hjem til ungerne. Allerede i 2009 slog det første havørnepar i Nordsjællands sig ned i Nejede Vesterskov lidt vest for Gribskov og sidst er et par i Auderød kommet til som lagde deres første æg i 2017.

Dådyr

Gribskov er hjem for over 1.000 dådyr og dermed Danmarks største vildtlevende bestand. Næsten 15 pct. af alle landets dådyr findes i Gribskov.

Bæver

Bæveren vendte efter 2.000 år tilbage til Nordsjælland i 2009, 10 år efter de første kom til Jylland. De første af 23 tyske bævere blev sat ud i oplandet til Arresø. Flere er sat ud ved Pøleå, hvorfra de har mulighed for at brede sig ind i Gribskov, hvilket skete for første gang i sommeren 2017.

Bævernes dæmninger er med til at genskabe de vådområder, der engang var så karakteristiske for Gribskov.

Læs mere om den fredede gnaver på mst.dk

Elg

Fra tid til anden krydser en elg Øresund fra Sverige. Langt de fleste af de indvandrede elge har opholdt sig i Gribskov og omkringliggende skove, men kun i kortere tid.

Islandske heste

Flere ret store områder i Gribskov græsses af islandske heste.
Hestene skal sørge for, at de høje og stive arter af græsser og urter bliver græsset helt i bund for at give plads et større antal af mindre planter. Det giver en meget større artsrigdom/biodiversitet. Du kan især finde dem i Hessemoseområdet, i Ulvedalene ved Sandskredssøen og i Odderdamsengene.

Andre dyr i Gribskov

I vand

Den store vandsalamander og bæklampretten er begge særligt beskyttede.
Bæklampretten holder til i Følstrup Bæk og Esrum Å. Stor vandsalamander kan du være heldig at støde på ved mange af Gribskov mindre vådområder især i yngeltiden.

På land

Det er muligt at opleve et af Danmarks største landrovdyr, grævlingen, samt rådyr, dådyr, sikavildt og kronvildt.

I luften

I Hessemoseområdet er der størst chance for at se stor kærguldsmed.
Den sjældne engperlemorssommerfugl findes nu kun i Odderdamsengene, mens kejserkåben, en stor orange sommerfugl, især er knyttet til skovenge.

Sortspætten, hvepsevågen, plettet rørvagtel og rødrygget tornskade var grunden til at Gribskov blev udpeget som fuglebeskyttelsesområde.

Hvinand og svaleklire er særligt talrige i Gribskov, og hvis du er heldig kan du se vandstær og isfugl ved vandløb og søer.

Planter og svampe

Champignon

Gribskov er kendt for sin rige og varierede svampeflora og regnes for et godt champignonsted, hvor man bl.a. kan finde Prægtig Champignon.Grøn buxbaumia er en lille bitte skovmosart, som gennem tiden har været kendt fra 20 lokaliteter i Danmark. I løbet af de sidste 5 år er den fundet i 13 skove. De fleste ligger i Nordsjælland. I Gribskov dukker den op flere og flere steder efterhånden, som man leder efter den. Grøn buxbaumia er en af udpegningsarterne for habitatområdet Gribskov.

Store gamle træer

Gribskov er en af landets største skove og bl.a. derfor fuld af variation og natur. Store dele af Gribskov er udpeget til skov med biodiversitet som hovedformål, f.eks. som urørt skov. Der er også mange fortidsminder i området herunder i vej systemet spor efter kongernes gamle jagtform, parforcejagten.

Tinghuslærken
blev sået i 1776 og er nu næsten 40 meter høj med en omkreds på over tre meter.
Den er modertræ for over 2 millioner lærketræer i Danmark.

Lord Nelsons Eg blev plantet i 1822 som en af mange såkaldte flådeege. Den er 25 meter høj og har en omkreds på 4,35 meter.

Skibet er en helt speciel seværdighed en kilometer nord for Skovskolen i Nødebo. Det består af seks bøgetræer, der i virkeligheden er sidegrene fra en væltet bøg der slog rod og voksede videre. De ældste dele går tilbage til 1700-tallet.

Andre gamle træer er Mårumegen, Storkevadsegene, de gamle ege ved Krogdalshus, Rostgårdsbøgene i Esrumlund og Von Langens ædelgran i Nødeboholt.

Klatrende lærkespore

Klatrende lærkespore er en beskyttet plante, der vokser i nålebevoksninger i Gribskov.

Blomsterne, der er ret små, gulhvide og sidder i korte klaser, er i fuldt flor fra sidst i juni til først i oktober. Som navnet antyder klatrer planten raskt hen over væltede stammer og grene og danner en måtte og sirlige små blade og blomster.