Naturstyrelsen Kronjylland

Naturstyrelsen i Kronjylland forvalter statens skove og naturarealer i Kronjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kontakt Naturstyrelsen Kronjylland

På e-mail: KJY@nst.dk

På telefon: 72 54 39 20

eller på fax: 86 45 40 36

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen

Naturstyrelsen Kronjylland

Vasevej 7
8920 Randers NV

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016401109
EAN: 5798000860315

Find vej (Google maps)

Det kan du lave i naturen

Nyheder fra Naturstyrelsen Kronjylland

Kontakt Naturstyrelsen Kronjylland

Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 20.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne