Hvad må jeg samle til privat brug i naturen?

Statens skove og naturområder er et skatkammer af farverige bær, kviste, kogler, blødt mos og meget andet, som du gerne må samle og tage med hjem.

For de naturområder, som Naturstyrelsens administrerer, gælder det, at du som borger må indsamle naturens frugter til eget brug (dvs. ikke til videresalg) og i begrænset omfang, så der også er noget til den næste, der kommer forbi.

Historisk stammer retten fra Skånske Lov fra ca. 1210, hvor den almindelige borger havde ret til at samle det, der kunne være i en hat (som dengang var en militærhjelm). I dag tolkes dette som svarende til det, der kan være i en almindelig bærepose.

Retten er i dag skrevet ind i adgangsbekendtgørelsens § 28, nr. 5.

Læs hele "Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen" her.

Du kan kende statens arealer på de røde pæle med Naturstyrelsens logo på.

Find et område nær dig via Naturstyrelsens digitale naturguider her.

I private skove gælder andre regler for adgang til færdsel i naturen.

Læs alt om, hvad du må samle i naturen, på Miljøstyrelsens hjemmeside

Det må du samle -på statens arealer

Træ, grene, kviste og blomster

Du kan være heldig at finde et stykke bark eller træ, der kan bruges som bund til en dekoration. Du må gerne samle småkviste fra jorden i begrænset omfang til privat brug.

Du må ikke samle grangrene i områder, hvorfra der sælges pyntegrønt. Selv om grangrenene måske ligner rester uden værdi, er der mange steder, hvor selv de mindste grene er en handelsvare.

Bøgetræets frugtkapsler "bogholdere" og egetræets "agernpiber" samt deres frugter må også samles, når de ligger på jorden.

Både levende blomster og vinterstandere må du også plukke.

Kogler

Du må samle kogler på jorden, men ikke plukke af træerne, men gerne skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. De kogler, der stadig hænger på træerne, er fulde af frø, og det kan være en handelsvare.

Hvis du tager koglerne med hjem og lader dem ligge varmt og tørt, bliver de endnu flottere. Så åbner skællene sig nemlig. Har koglen ligget længe i skovbunden, kan dette dog allerede være sket ad naturens vej.

På nogle ædelgrangrene på jorden kan man se store flotte kogler, der står oven på grenene, men det er ikke besværet værd at plukke dem. Ædelgrankogler har nemlig den kedelige egenskab, at de falder fra hinanden skæl for skæl, når de modnes. Tilbage bliver kun en bunke løse skæl og en brun vissen pind.

Svampe

Du må indsamle alle svampe, men pas på, at du ikke indsamler giftige svampe.

Flere tips til svampejagten.

Mos

Lav og mos kan med fordel samles allerede fra om efteråret. Det holder sig fint i tørret tilstand. Fra naturens hånd er de faktisk beregnet på at tørre ud og overleve udtørringen for så at vokse videre, når der igen kommer regn.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Tang

Det er tilladt at samle tang på strande ved havet efter samme regler som ovenfor – dvs. kun til eget brug og i en mængde, der svarer til indholdet af en bærepose.

Gevir og kastestænger

Hvis du finder en kastestang, kan du frit indsamle den til eget brug – med mindre det er i en af styrelsens dyrehaver: Jægersborg Dyrehave, Haderslev Dyrehave, Slotved Dyrehave og Enehøje.

Læs mere om gevir og kastestænger her