Gevir og kastestænger

Hvert år, i perioden fra januar til marts, kaster hjortene stængerne i deres gevirer. De tabte stænger kaldes kastestænger.

Hvis du finder en kastestang, kan du frit indsamle den til eget brug – med mindre det er i en af dyrehaverne.

Læs mere om dyrehaverne

Det er nemlig forbudt at indsamle kastestænger i dyrehaverne uden Naturstyrelsens tilladelse.

Det er også forbudt at indsamle kastestænger til andet end privat brug. Det er f.eks. ikke privat brug, hvis du indsamler kastestænger og videregiver dem mod enhver form for betaling - eller hvis du bruger kastestænger i dekorationer og derefter sælger dekorationerne.

Giv dyrene ro

Dyrene har brug for al den ro de kan få. Men det får de ikke, når jagten går ind på kastestænger. Det gælder både hanner (hjorte), hunner (hinder) og unger (kalve). Forstyrrelserne skader dyrene og hæmmer en naturlig adfærd, hvor de er aktive og søger føde om dagen. Hvis man mere eller mindre systematisk gennemtrawler tætte bevoksninger, generer det dyrene – og det er også ulovligt, fordi det forulemper dyrene.

Hvis dyrene får fred, får alle skovens brugere større mulighed for at nyde synet af de græssende krondyr.