Hvor må jeg flyve med drone på Naturstyrelsens arealer?

Når dronen er på jorden

Så længe dronen ikke er i luften, gælder reglerne for færdsel på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om reglerne på Naturstyrelsens arealer her 

Hvis du færdes på jorden som led i en erhvervsmæssig aktivitet, fx opvisning, stævne, filmoptagelse, ekskursioner med betaling, mv., skal du først have en tilladelse, som du søger om via Naturstyrelsens hjemmeside. Det kan være, at du også betale for tilladelsen.

Naturstyrelsen har udvalgt særlige testdroneflyvningsområder, hvor du kan teste både dine og dronens evner. Du kan normalt få tilladelse med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Læs mere om ansøgning til Naturstyrelsen her 

Læs mere om hvornår, du skal betale for at bruge skovene her 

Tidsbegrænset forbud mod opsætning af droner indenfor dyrehavehegnet i Jægersborg Dyrehave

Læs mere om forbuddet i Jægersborg Dyrehave her

Se kort over dyrehavehegnet her

Tidsbegrænset forbud mod opsætning af droner på dele af Møns Klint af hensyn til ynglende vandrefalk

Læs mere om forbuddet på dele af Møns Klint her

Når dronen er i luften

Når dronen er i luften, gælder luftfartsmyndighedernes regler og andre reguleringer af droneflyvningen. Reglerne for pilotens færdsel er uændret og er derfor de almindelige regler for færdsel i naturen.

Læs mere om regler for droneflyvning på Retsinformation 

Læs om forbudsområder på Trafikstyrelsens side om droneregler

Som dronefører har du ansvaret for, at flyvningen ikke forstyrrer privatlivets fred, fx ved beboelsesejendomme, naturskoler og andre bebyggede områder.

Droneflyvningen må heller ikke ødelægge noget, og du skal også tage hensyn til vilde dyr, tamme dyr og andre mennesker fx ved at dronen ikke flyver over andre gæster i naturen, over eller i nærheden af dyrebestande, fx i indhegninger eller over en dyrehave, hen over en flok kronvildt på en hede eller en fugleflok på en eng.

Vær således opmærksom på, at dronen ikke skræmmer eller forulemper vilde dyr, også fugle, eller beskadiger huler og reder, yngel og æg eller beskadiger sjældne arter som fx flagermus og orkideer.