Hvor må jeg ride i naturen?

De generelle regler for ridning i naturen er fastlagt af adgangsbekendtgørelsen. Nogle steder på statens arealer gælder særlige regler.

Regler for ridning i naturen

 • Ridning skal ske i højre side af vej og sti, medmindre der findes en særskilt ridesti.
 • Ridning i skove sker i skridt, trav eller tølt på asfalterede veje, på stenlagte veje og grusveje bredere end 2,5 meter - og på afmærkede ridestier.
 • Ridning er tilladt på veje og stier udenfor skove på private fællesveje gennem skove
 • Ridning er ikke tilladt på strande og klitfredede arealer, på udyrkede arealer udenfor skovene (fx heder, enge, moser mv.) samt på cykel- og gangstier.
 • Rideforbud varsles med sklitning
 • Ridning må ikke foregå på fortidsminder (gravhøje, stendiger mv.), marker eller i indhegnede bevoksninger
 • Spring over brændestabler, diger, grøfter eller bomme er ikke tilladt
 • Ved møde med andre brugere af skoven skal ryttere ride én og én og i skridt.
 • Krydsning af veje og stier skal altid foregå i skridt.
 • Ridning foregår på eget ansvar. Ridestier er ikke altid plane og egnede til galop, og grene kan forekomme i rytterens højde.
 • Benyt helst ridestierne, og rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje.
 • Der må ikke lægges forhindringer ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen
 • Anvisninger fra Naturstyrelsens medarbejdere skal altid følges.

Det er lovligt at færdes til fods og cykel på ridestierne, så ridehastigheden bør tilpasses øvrige brugere og udsynet.

Naturstyrelsen opfordrer andre brugere til ikke at færdes på ridestierne.

Læs mere om reglerne for ridning i skove og på veje og stier i det åbne land i adgangsbekendtgørelsens §§ 11-15 og §§ 22-23.

Særlige regler for ridning ved Jægersborg Dyrehave, Kalvebod Fælled og Kongelunden

I disse områder er der særlige regler for ridning, og der skal løses ridekort.

Læs om særlige regler for ridning i hovedstadsområdet her