Regler for ridning i statens naturområder i hovedstaden

  • Rid fortrinsvis på ridestier, hvor der findes sådanne.
  • Afpas hastigheden efter udsynet. Bemærk at det også er lovligt at færdes til fods og at cykle på ridestierne - selvfølgelig under hensyn til hinanden.
  • Ridning foregår på eget ansvar. Det er ikke sikkert, at ridestierne er plane og egnede til galop, eller at grene er kappet op, så der er frit i rytterens højde.
  • Rid kun på veje og stier, som er over 2,5 meter brede.
  • Rid i skridt, trav og tølt, men ikke i galop, på veje og stier.
  • Rid i højre side af veje og stier, som færdselsloven foreskriver og rid gerne i rabatten
  • Rid én og én og i skridt ved møde med andre og ved krydsning af veje og stier
  • Følg skiltningen. Visse steder er der rideforbud.
  • Rid ikke på fortidsminder (gravhøje, stendiger m.fl.) og spring ikke over træstabler, diger, grøfter eller bomme.
  • Læg ikke forhindringer (spring) ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

Særregler for hver af naturområderne

Reglerne er med til at sikre gode rideforhold og forhindre konflikter med andre brugere.

Se kort og signaturforklaring herunder. Tryk på plusserne under "Uddybning af signaturforklaring" for at læse mere.

Uddybning af signaturforklaring

Hestevognskørsel

Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 meter.

Enheden anbefaler, at hestene kun går i skridt, samt at der ikke køres i våde eller fugtige forhold, da hestene herved ødelægger f.eks. grusvejene.

Det kan være vanskeligt eller umuligt at komme ind i skovene med en bred hestevogn pga. lukkede bomme. Der kan ikke træffes aftale om åbning af bomme, da bommene er lukkede for at stoppe kørsel med biler.

Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel, samt træning af travheste mv. er ikke tilladt.

Erhvervsmæssig hestevognskørsel (kapervogne) i Jægersborg Dyrehave kører under særlig bevilling. Kontakt hst@nst.dk herom.