Salg af Naturstyrelsens arealer

Salg af Naturstyrelsens arealer, sker gennem offentligt udbud efter reglerne i cirkulære om salg af statens faste ejendomme.


Aktuelle arealer til salg: