Udleje af Landbrugsjord (bortforpagtninger) i Naturstyrelsen

Naturstyrelsen udlejer arealer i statsskovene til landbrugsdrift og græsning.

I lighed med forvaltningen af statsskovene skal der i Naturstyrelsens landbrugsdrift tages vidtgående landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt miljøbeskyttende hensyn. Dertil kommer hensyn til befolkningens friluftsliv. Beliggenheden af styrelsens landbrugsarealer gør det desuden oplagt at tænke i naturnære og miljøbevidste driftsformer. Det er Naturstyrelsens ønske at bidrage til fremme af det økologiske jordbrug som en natur- og miljøvenlig driftsform.

Jordudlejen administreres af styrelsens lokale enheder .

I perioden fra offentliggørelsen og frem til ansøgningsfristen vil alle udlejer være annonceret på denne side.


Aktuelle arealer til udleje: