Priser

Priser for brændestakke

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr. rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr. KFM)

Bøg, 7-40 cm i diameter 822 kr. pr. KFM
Bøg, over 40 cm i diameter 759 kr. pr. KFM
Andet løvtræ, 7-40 cm i diameter 759 kr. pr. KFM
Andet løvtræ, over 40 cm i diameter 696 kr. pr. KFM
Nåletræ 569 kr. pr. KFM

Sankepriser

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Rummeter-prisen er beregnet som stablet rummeter, hvor fastmassetallet ligger på 0,7.

Kævlerester el. lign. 601 kr. pr. KFM
Bøg 557 kr. pr. KFM
Andet løvtræ 411 kr. pr. KFM
Nåletræ 285 kr. pr. KFM

Sådan opmåles brændestakkene

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling, så du kun betaler for træet og ikke for luften imellem stammerne.

Handelsenheden hedder ”kubikmeter fastmasse” – forkortet KFM. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr KFM.)

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken