Priser

Priser for brændestakke

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr. rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr. KFM)

Bøgetræ

7-40 cm i diameter
715 kr. pr. KFM

Over 40 cm. i diameter
660 kr. pr. KFM

Andet løvtræ

7-40 cm i diameter
660 kr. pr. KFM

Over 40 cm. i diameter
605 kr. pr. KFM

Nåletræ

495 kr. pr. KFM

Sankepriser

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Rummeter-prisen er beregnet som stablet rummeter, hvor fastmassetallet ligger på 0,7.

Kævlerester eller regulære produkter.

522,50 kr. pr. KFM

Godt løvtræ, typisk bøg.

484 kr. pr. KFM

Alm. Løvtræ, typisk eg, ask og ær.

357,50 kr. pr. KFM

Nåletræ

247,50 kr. pr. KFM

Sådan opmåles brændestakkene

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling. Det er en opmålingsform der opmåler den faste træmasse uden luft, med andre ord: Du betaler kun for det træ du får – ikke for luften imellem stammerne.

Handelsenheden hedder ”kubikmeter fastmasse” – forkortet KFM. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr KFM.)

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken