Priser

Priser for brændestakke

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr. rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr. KFM)

Bøgetræ

7-40 cm i diameter
625 kr. pr. KFM (344-406 kr./rummeter)

Over 40 cm. i diameter
575 kr. pr. KFM (316-374 kr./rummeter)

Andet løvtræ

7-40 cm i diameter
550 kr. pr. KFM (302-357 kr./rummeter)

Over 40 cm. i diameter
510 kr. pr. KFM (280-331 kr./rummeter)

Nåletræ

400 kr. pr. KFM (220 til 260 kr./rummeter)

 

Sankepriser

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Rummeter-prisen er beregnet som stablet rummeter, hvor fastmassetallet ligger på 0,7.

Kævlerester eller regulære produkter.

450 kr. pr. KFM (315 kr./rummeter)

Godt løvtræ, typisk bøg.

400 kr. pr. KFM (280 kr./rummeter)

Alm. Løvtræ, typisk eg, ask og ær.

300 kr. pr. KFM (210 kr./rummeter)

Nåletræ

200 kr. pr. KFM (140 kr./rummeter)

 

Rabat ved køb af brændestakke og sankebrænde

Ved samlet køb over 25.000 kr inkl. moms får man 10 procent rabat.

Sådan opmåles brændestakkene

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling. Det er en opmålingsform der opmåler den faste træmasse uden luft, med andre ord: Du betaler kun for det træ du får – ikke for luften imellem stammerne.

Handelsenheden hedder ”kubikmeter fastmasse” – forkortet KFM. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr KFM.)