Priser

Priser for brændestakke

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr. rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr. KFM)

Bøgetræ

7-40 cm i diameter
650 kr. pr. KFM (358 - 410 kr./rummeter)

Over 40 cm. i diameter
600 kr. pr. KFM (300 - 390kr./rummeter)

Andet løvtræ

7-40 cm i diameter
600 kr. pr. KFM (330 - 390 kr./rummeter)

Over 40 cm. i diameter
550 kr. pr. KFM (302 - 357 kr./rummeter)

Nåletræ

450 kr. pr. KFM (247 til 293 kr./rummeter)

 

Sankepriser

Prisen er pr. kubikmeter fast-masse (KFM) og inkl. moms. Træet er ikke savet og kløvet. Træet kan ikke leveres.

Rummeter-prisen er beregnet som stablet rummeter, hvor fastmassetallet ligger på 0,7.

Kævlerester eller regulære produkter.

475 kr. pr. KFM (332 kr./rummeter)

Godt løvtræ, typisk bøg.

440 kr. pr. KFM (308 kr./rummeter)

Alm. Løvtræ, typisk eg, ask og ær.

325 kr. pr. KFM (228 kr./rummeter)

Nåletræ

225 kr. pr. KFM (158 kr./rummeter)

Sådan opmåles brændestakkene

Naturstyrelsen opmåler brændestakke ved hjælp af fotoopmåling. Det er en opmålingsform der opmåler den faste træmasse uden luft, med andre ord: Du betaler kun for det træ du får – ikke for luften imellem stammerne.

Handelsenheden hedder ”kubikmeter fastmasse” – forkortet KFM. Forholdet imellem KFM og rummeter svinger fra stak til stak. Jo tykkere, jo mere ret og velstablet træ – jo mere træ pr. rummeter. (Der er typisk 55-65% KFM pr rummeter, eller 1,5-1,8 rummeter pr KFM.)

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken