Oplevelser i Stråsø Plantage

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Lærkehøj

Omtrent i midten af Stråsø Plantage hæver bronzealderhøjen Lærkehøj sig 69 meter over havets overflade og 20-40 meter over Lilleå-dalen mod nordøst. Med højens størrelse taget i betragtning mener man, at en stor høvding fra bronzealderen har fundet sin sidste hvile her.

I sommeren 1859, da H.C. Andersen var på ”den store Jyllandsrejse”, var det efter sigende den smukke udsigt fra Lærkehøj, der inspirerede ham til at skrive ”Jylland mellem tvende have”. Naturen i 1859 var markant anderledes, end den du kan se ved Lærkehøj i dag. Den gang var her få træer, og i godt vejr kunne besøgende se helt til Vesterhavet. 

Lider du ikke af højdeskræk, kan du kravle op i brandtårnet ved siden af højen. Fra toppen af tårnet kan du se store dele af Stråsø Plantage og den uspolerede ådal med Lilleåen, der slynger sig gennem landskabet. Læg for eksempel mærke til, hvordan først istiderne og siden mennesket med plantning af planter og træer har formet landskabet.

Du kommer forbi Lærkehøj, hvis du vælger vandreruten "Gosmerturen"

2. Skovbjerg

På Nørre Vosborg Hede kan du se fire gravhøje, der højst sandsynligt stammer fra bronzealderen.

Specielt den sydligste af højene – Skovbjerg – er interessant. Navnet hentyder sikkert til en tidligere skovbevoksning på stedet, men i dag vokser kun lyng på højen. I 2012 fældede Naturstyrelsen nemlig omkring otte hektar bjergfyr, hvilket fra toppen af Skovbjerg har skabt en fantastisk panoramaudsigt ud over Nørre Vosborg Hede. Spejder du mod nord, kan du se hedens tre andre gravhøje. Mod sydøst kan du se en større sø. Hvis du tager kikkerten med, kan du ved aftenstide se krondyrene komme ud af skoven for at æde, mens svalerne jagter insekter over vandfladen.

Heder

I Stråsø Plantage er der en række store hedeområder, som alle er et besøg værd. Størstedelen af hederne er aldrig blevet opdyrket eller plantet, hvorfor terrænet ofte er ret kuperet, og sandklitterne fra tidligere tiders sandflugt er lette at få øje på. Gravhøje hæver sig på de højeste partier, og gamle hjulspor står endnu tydeligt i jordoverfladen.

På hederne vokser de almindelige hedeplanter som revling og mosebølle, men du kan også finde sjældnere urter som guldblomme, tormentil og kattefod. Du må plukke dem alle, men med de sjældne arter skal du vise omtanke. Ude på hederne kan du også finde fredede planter, du ikke må plukke.

3. Sønder Vosborg Hede

Sønder Vosborg Hede i plantagens vestligste del er et bakket eventyrlandskab spækket med indlandsklitter, hvor man hurtigt kan miste stedsansen.

Den smukkeste udsigt over heden får du fra en slags bakkekam af indlandsklitter et stykke inde på heden. Herfra kan du tydeligt se, hvordan de fleste klitter er groet til med marehalm, hjelme og lyng. På heden kan du også se enkelte åbne klitter, hvorfra sandet fyger så stærkt i stormvejr, at klitterne vandrer fra et sted til et andet.

Heden er kuperet, og det er mere eller mindre umuligt at medbringe barnevogn, kørestol eller lignende.

4. Nørre Vosborg Hede

I den nordligste del af Stråsø Plantage ligger Nørre Vosborg Hede. Heden er navngivet efter herregården Nørre Vosborg, der ligger nord for plantagen ved byen Vemb. Herregårdens historie kan føres mange århundreder tilbage, og tidligere hørte heden under herremændene på gården.

På Nørre Vosborg Hede kan du se fire gravhøje fra bronzealderen. Fra den sydligste af højene – Skovbjerg – har du en fantastisk udsigt ud over heden.

5. Vind Hede

Den østligste hede i Stråsø Plantage er Vind Hede. En del af heden tilhørte præsten og dramatikeren Kaj Munk, hvorfor den sydøstlige del af området bliver kaldt Kaj Munks Hede. Frem til sin død i 1944 var Kaj Munk en ivrig jæger og naturelsker, og han satte stor pris på at gå på jagt på de storslåede heder i Vestjylland.

Vind Hede var frem til 1996 hjemsted for en bestand af urfugle – en fasanagtig fugl, der blev erklæret uddød i Danmark i 2001. På grund af urfuglen har der tidligere været adgang forbudt på Vind Hede. I dag yngler den store regnspove på heden. Den centrale del af Vind Hede er udpeget som vildtreservat. Det betyder, at der er adgang forbudt på heden om foråret. Resten af året er adgangen til området stærkt begrænset.

Læs mere om urfuglen på dofbasen.dk

6. Fuglsang bro

Strofen ”En rislen i bækken, en hvislen i hækken” fra Otto Francker og Sejr Volmer-Sørensens ”Dansevisen”, der blev fremført af Grethe og Jørgen Ingmann ved European Song Contest i 1963, kunne være skrevet om Fuglsang Bro. Her slynger Lilleåen sig klukkende gennem ådalen, mens vinden nænsomt ryster bladene på egekrattet.

Det krogede egekrat er fredet og har status som urørt skov. Det er rester af den naturskov, som man formoder, har dækket store dele af Vestjylland tilbagei tiden. Brændehugst og græssende kvæg har påvirket træerne, så krattet i dag minder om en rigtig troldeskov med krogede og flerstammede træer.

Ved Fuglsang Bro er opstillet borde og bænke. 

Du må gerne fiske i Lilleåen, hvis du køber et fiskekort (dagkort).

7. Studefolden

Studefolden er en gammel dyrefold, der frem til 1800-tallet blev brugt af studedriverne og fårehyrderne som overnatningssted for deres dyr. Den ringformede vold, der er lavet af lyngtørv, havde lodrette sider, som var dobbelt så høje, da den blev brugt. Øverst på diget var der nedstukket grene, så dyrene ikke slap ud. Man kan forestille sig fåredrengen ensomt ligge og sove på jorden uden for dyrefolden, mens ulven tudede i det fjerne. Du vil passere Studefolden på vandreruten ’Gosmerturen’. 

8. Stråsøgård

Stråsøgård er en tidligere hedebondegård, som har lagt navn til hele Stråsø Plantage. Ved gården ligger to små huse, der helt op til slutningen af 1950’erne var en skole for egnens børn med tilhørende lærerbolig. Alle husene er i dag ejet af staten og lejet ud til privat brug.

9. Gosmerbro

Lilleåen slynger sig gennem Stråsø Plantage, og Gosmerbro er et dejligt sted, hvor du kan iagttage vandets legen med vandplanterne og nyde strømmens klukken. Omkring åen spreder et stort engareal sig – mod vest kan du se huset Gosmer, der er udlejet til private. På østsiden af Gosmerbro er en parkeringsplads med bænke til fri afbenyttelse. Vil du bruge vandreruten ’Gosmerturen’, er parkeringspladsen et godt udgangspunkt.

10. Nørre Vosborg

Nord for Stråsø Plantage ved Vemb ligger herregården Nørre Vosborg, der tidligere ejede en stor del af områderne i og omkring plantagen. Fra 2004 til 2008 gennemgik herregården en omfattende restaurering, så den i dag fremstår som et kulturelt samlingssted med hotel, restaurant og kursusfaciliteter. Tilbage i tiden har Nørre Vosborg været et prægtigt herresæde med skiftende ejere.

Oprindelig lå herregården ved Storåens udmunding i Nissum Fjord, men i 1532 skyllede en kæmpe stormflod ind over gården, så den sank i jorden. 

Det fik i midten af 1500-tallet den daværende ejer, den katolske biskop fra Odense, Knud Gyldenstjerne, til at genopbygge Nørre Vosborg på dens nuværende placering. I sommeren 1859 besøgte den allerede dengang landskendte digter, H.C. Andersen, Nørre Vosborg, mens han var i området under sin ”store Jyllandsrejse”. Den daværende godsejer, A.E.M. Tang, havde inviteret Andersen på besøg, og opholdet formede sig som en stor hyldest til digteren. Prominente gæster blev inviteret, og der blev holdt store fester. Under sit ophold skrev H.C. Andersen digte, lavede papirklip, tog på udflugter i omegnen. Blandt andet så han Vesterhavet – noget, han brændende havde ønsket sig. Derudover besøgte digteren oldtidshøjen Lærkehøj i det nuværende Stråsø Plantage. Her spiste Andersen og hans følge blåbær og udbragte en skål for digterens hjemstavn, Fyn.

Læs mere om Nørre Vosborg på nrvosborg.dk 

11. Holstebro

10 km nordøst for Stråsø Plantage ligger kulturbyen Holstebro. Byen er fire gange i træk blevet kåret som Danmarks Flotteste Handelsby – blandt andet fordi kunsten og kulturen blomstrer overalt. Oplev byens smukke gågade, hvor kunstneren Bjørn Nørgaard har stået for gågadens belægning. Se Hotel Schaumburg, som er et klassisk, dansk købstadshotel. Besøg Holstebro Kunstmuseum med dansk og international kunst og kunsthåndværk. Nyd den afslappede og hyggelige stemning i Holstebro by med de mange shopping-muligheder og flere hundrede specialbutikker.

Læs mere Holstebro Kunstmuseum på holsterbrokunstmuseum.dk

12. Herning

De seneste år har Herning markeret sig kraftigt på verdenskortet. Byen har i multihallen Boxen holdt koncerter med alle fra Bruce Springsteen til Justin Bieber, og i 2012 lykkedes det at få cykelløbet Giro d’Italia til at afholde de første etaper på den jyske hede. I Herning finder du alt fra et livligt handelsliv til kulturtilbud som Museum Midtjylland og Superligafodbold. 

Læs mere om Herning på visitherning.dk 

Læs mere Museum Midtjylland på museummidtjylland.dk

Læs mere om Superligafodbold på fcm.dk

13. Ringkøbing

Små 30 kilometer sydvest for Stråsø Plantage ligger den gamle købstad Ringkøbing med sine charmerende stræder. Byen stammer fra 1400-tallet, og den er kåret til Europas lykkeligste by.

Ringkøbing kaldes ofte for "Vestjyllands lille hovedstad". Her er både liv på havnen og på Torvet, hvor der ofte er musik om lørdagen. De brolagte gader, gamle byhuse og købmandsgårde, torvehandel og udendørs servering er nogle af de ting, man kan opleve i byen.

Ringkøbing Lystbådehavn bliver i dag mest brugt af lystsejlere og fjordfiskere. På den moderniserede havnefront ligger de gamle huse side om side med moderne bygninger og byens rådhus. En af de gamle toldboder i den nordlige ende af havneområdet er bevaret.

Læs mere om Ringkøbing på visitvesterhavet.dk