Kalø skovene - Vi skaber plads til hjemmehørende arter

Naturstyrelsens arealer skal have større fokus på biodiversitet og friluftsliv, og mindre på traditionel træproduktion.

Kalø skovene er udpeget som urørt skov. Derfor vil man kunne se en forandring, fra skov fokuseret på træproduktion, til skov med plads til flere arter. I den forbindelse skal vi hjælpe naturen på vej for at skabe nye habitater. Hvordan vi gør det dette, og hvad du kan forvente at se i femtiden, kan læses mere om i kampagnen ”Plads til alle arter, også dig”.

I slutningen af 1800 tallet blev mange nåletræsplantager anlagt i forbindelse med opdyrkning af heden. Nogle af disse arealer blev plantet med rødgran, som er en europæisk træart, men ikke er naturlig i Danmark. Så i forhold til dens betydning for den danske biodiversitet, er den langt overrepræsenteret i store monokulturer. Rødgran blev sammen med andre oversøiske nåletræs-arter også plantet store dele af i de gamle danske løvskove, og det har ikke gavnet den danske biodiversitet. Derfor har vi i Kalø-skovene ryddet mange af disse nåletræer for at give plads til hjemmehørende løvtræer, som understøtter biodiversiteten bedre.

Læs mere om naturgenopretningshugst i Kalø-skovene her.

Som led i kampagnen ”Plads til alle arter, også dig”, vil vi gerne vise et eksempel på en forandring i Ringelmose Skov med en ”Punktfortælling”. På punktfortællingen er der en QR kode, som giver adgang til kampagnens hjemmeside.


Punktfortælling i Ringelmose skov.

Punktfortællingen i Ringelmose Skov viser et område, hvor sitkagran er blevet ryddet. Det kan umiddelbart se helt bart ud nu, men over en årrække vil hjemmehørende træer og buske komme frem og give et mere varieret og artsrigt skovbillede. Det kan godt tage mange år, men det er værd at vente på, og det kan være en spændende udvikling at følge. Kom ud og besøg punktfortællingen, og følg med i udviklingen.

Her ses arealet, hvor sitkagran er blevet fjernet. De hjemmehørende træer er blevet skånet, og har nu plads til at brede sig.

 

Find punktfortællingen: Gul vandrerute fra enten Kalø Hovedgård eller Bregnet kirke. GPS: 56.287644, 10.491644

Ringelmose Skov. Den røde prik viser lokaliteten af punktfortællingen.