Kom med på skovvandring og hør, hvordan Naturstyrelsen Kronjylland omdanner de statslige skove på Helgenæs og Gjerrild Nordstrand til urørt skov.

Naturstyrelsen Kronjylland inviterer til borgermøder på Helgenæs og Gjerrild Nordstrand for at fortælle om planerne for områderne. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

De skovbevoksede arealer inden for områderne er udlagt til urørt skov. I de urørte skove er der, i endnu højere grad, fokus på at fremme skovens naturindhold blandt andet ved at favorisere en højere andel af hjemmehørende træarter, skabe plads til skovlysninger, moser og skovsøer samt gamle træer og døde træstammer.

Før Naturstyrelsen går i gang med at omdanne skove, der tidligere har været forvaltet med naturnær skovdrift, til urørt skov, skal der udarbejdes en forvaltningsplan for arealet. Planerne sendes i offentlig høring, så naboer og andre interessenter kan kommentere planerne.

Men allerede nu har du mulighed for at give dine input til arbejdet med forvaltningsplanerne, når Naturstyrelsen afholder skovvandringer. Skovvandringerne er en god anledning til at fortælle mere generelt om, hvad urørt skov indebærer, samt om de konkrete indsatser der påtænkes gennemført for hvert skovområde. Tidlig involvering og åben dialog med skovens mange brugere er fortsat et vigtigt element i processen med at udvikle naturindholdet og biodiversiteten i statsskovene og samtidig tilgodese de mange friluftsinteresser.

Naturstyrelsen Kronjylland afholder i den kommende tid følgende borgermøder, som foregår i skoven og involverer en gåtur på ca. 3 km.

 

Helgenæs Syd

Tidspunkt: torsdag den 7. september 2023 kl. 17:00-19:30

Mødested: Parkeringspladsen på Klæbjergvej, på østsiden af Ellemandsbjerget ved rød markør (koordinater: 56.120274, 10.535595), link https://goo.gl/maps/TSJ2mnrgkxnFoQd7A

Oversigtskort med mødestedet ved Klæbjergvej!

 

Gjerrild Nordstrand

Tidspunkt: torsdag den 14. september 2023 kl. 18:00-19:30.

Mødested: P-pladsen på Stavnborgvej i den vestlige ende af Gjerrild Nordstrand. (koordinater: 56.534428, 10.802468), link: https://goo.gl/maps/JEPmw32wdJXy7Spn7

Oversigtskort med mødested ved Stavnsborgvej.