Flagermus overrasker ved højlys dag

Skovgæster mødte forleden et sjældent syn på en vandretur i Silkeborgs Østerskov, da omkring 20 flagermus fløj rundt ved højlys dag.

Foto: Henrik Baark

Usædvanlig vandretur

Et ægtepar fra Sorø fik en naturoplevelse ud over det sædvanlige, da de var på sommertur i Søhøjlandet. På en vandretur i Østerskoven, syd for Silkeborg, så de omkring 20 flagermus ved højlys dag. Flagermusene, af ukendt art, fløj rundt i nærheden af et gammelt dødt træ, hvor de sandsynligvis har samlet sig i en ynglekoloni.

Flagermus er normalt nataktive dyr, der flyver rundt og jager insekter i mørket. Selvom flagermus foretrækker natten, findes der arter, som kan finde på at flyve rundt midt på dagen.

Det er dog sjældent, at man møder flagermus, i det antal, ved højlys dag. Årsagen til den udsædvanlige adfærd kendes ikke, men én af forklaringerne kan muligvis være, at ungerne, når de er omkring 4-5 uger gamle i begyndelsen af august, begynder at øve sig i at flyve. Normalt vil de flyvefærdige unger først lette vingerne, når det er mørkt, men hvis der ikke er fare på færde, kan de også godt finde på at flyve ud om dagen.

Den overraskende dagsaktivitet kan også skyldes, at flagermusene er sultne efter flere dage med vedvarende regn, og har bevæget sig ud fra træet for at fange insekter, da vejret igen tillod det. 

Flere levesteder til flagermusene fremover

Store dele af Silkeborgskovene er udlagt til urørt skov. For at fremme udviklingen mod en mere naturlig og alsidig skov hjælper Naturstyrelsen i en overgangsperiode naturen på vej med forskellige indsatser, som skal skabe endnu flere levesteder for flagermus og andre dyr, der bor i skoven.

Et af tiltagene er at gøre træerne gamle før tid. Metoden hedder veteranisering, hvor udvalgte løvtræer med hjælp fra motorsaven får fjernet dele af barken eller skåret huller eller revner i stammen, for at efterligne de naturlige hændelser, som et træ kan blive udsat for i løbet af et langt liv i form af lynnedslag, sygdom, vind og vejr.

Da det normalt kan tage hundrede år at få træer i en alder, som begynder at udvikle hulheder og rådne partier, fremskyndes processen ved hjælp af veteranisering. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og formuldet ved og bark, der gør det muligt for svampe at få fat, biller at grave sig ind, fugle søge føde og flagermus finde hvile.

Kom ud og oplev flagermusene 

Hvis du gerne selv vil ud og opleve de fascinerende flyvende pattedyr, kan du prøve at gå en tur rundt om Assinghoved langs Balservig i Østerskoven. Du skal være heldig, hvis du møder dem, især i dagslys, chancerne er størst ved skumringstid.

Du kan også tage med Naturstyrelsen på en guidet flagermusetur på Odden til den landsdækkende begivenhed ´Nat i naturen´ lørdag d. 2. september kl. 19:30.

Læs mere om arrangementet på Nat i naturens hjemmeside