Udvidelse af græsning ved Hindemade, Pamhule

Naturstyrelsen Sønderjylland vil i den kommende tid arbejde på at udvide indhegningen med kreaturgræsning ved Hindemade.

Hindemade er et fantastisk sted som ligeledes er meget velbesøgt. Der er gode gåture i området f.eks. omkring selve Hindemade, men også fra p-pladsen langs Hindemadevej mod Pamhule.

Naturstyrelsen Sønderjylland forpagter i dag de lysåbne områder ved Hindemande ud til en privat dyreholder, som har kreatur til at græsse arealerne. Størstedelen af det forpagtede areal er indhegnet til græsning, dog er der et mindre areal, som ikke er indhegnet, og som forpagteren i dag slår. Det er oplagt, at lade dyrene græsse også på det areal. Derfor udvider Naturstyrelsen indhegningen således, at det kan lade sig gøre’.

Dette betyder, at stien fra p-pladsen ved Hindemadevej mod Christiansdal kommer til at indgå i indhegningen. Der vil blive opsat klaplåger i begge ender, således publikum forsat kan færdes på stien. Der vil ligeledes ved begge ender af indhegningen blive opsat piktogrammer med forpagteren telefonnummer og et skilt med informationer om, hvordan man som publikum skal forholde sig i en indhegning med afgræssende dyr.

På ovenstående billede ses indhegningen. Den lyserøde streg af det forpagtede areal og en cirka indhegning af hegnslinjen. Den blå streg er en markering af den strækning, som fremadrettet vil indgå i indhegningen med kreaturer.

Naturstyrelsen Sønderjylland har valgt at udvide indhegningen med græsning, eftersom afgræsning højner biodiversiteten. Hvis området bare slås, bliver det meget ensformigt, da visse arter tåler det bedre end andre. Afgræsning med kreatur skaber mere variation bl.a. på grund af selve færdslen fra dyrene, men også på grund af deres foderindtag fra arealet.

Hvis du er én af de mange besøgende som kommer ved Hindemade, kan du se den diversitet, som de afgræssende kreatur allerede har skabt på det indhegnede areal.

Hvis der er spørgsmål til projekte, bede der rettes henvendelse til Biolog Dorthe Mikkelsen ved Naturstyrelsen Sønderjylland, tfl. 7254 3529