Aftale om ny, stor skov ved Horsens fejres med fri grundvandsbar den 15. juni 2023

Den 15. juni inviteres alle til ’happy hour’ med fri grundvandsbar for at fejre, at horsensianerne får en ny, stor skov. Skovrejsningen er med til at sikre grundvandet i området.

Højballe Skov. Projektområdets bruttoafgrænsning er vist med sort. Mødested angivet med rød stjerne.

'Happy Hour'

Det er i den grad en ’happy hour’, når borgmester fra Horsens Kommune, Peter Sørensen, bestyrelsesformand for Samn Forsyning ApS, Andreas Boesen, og skovrider i Naturstyrelsen Søren Hald sætter deres underskrifter på en ny og ambitiøs samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård vandværk nær Horsens. Det vil samarbejdspartnerne gerne markere og skåle for i rent grundvand, der tappes direkte ved en drikkevandsboring. Alle er velkomne til at deltage.

Beskyttelse af fremtidens drikkevand

Den nye skov ved Højballegård er et vigtigt skridt for at sikre grundvandet i området.

Højballegårdværket tilhører Horsens Vand A/S, der er en del af Samn Forsyning. Området omkring Højballegård er kilde til en stor del af drikkevandsforsyningen til Horsens. På værket produceres i dag godt 2/3 del af Samn Forsynings samlede produktion af drikkevand.

 Kildepladsen ved Højballeværket er Samn Forsynings største indvindingsområde. Grundvandsinteresserne omkring Højballegårdværket er derfor af overordentlig væsentlig karakter og ressourcen kan ikke erstattes inden for Horsenes Kommune. Derfor er vi meget glade for at være del af endnu et stort skovrejsningsprojekt i Horsens. Vi har som forsyningsselskab et stort ansvar for at sikre rent drikkevand - også til de kommende generationer, siger bestyrelsesformand for Samn Forsyning, Andreas Boesen.

Et nyt, stort bynært skov- og naturområde

Den bynære skov vil gavne både naturen og friluftslivet. Den bliver et grønt og rekreativt åndehul for naturglade horsensianere og et vigtigt levested for en række plante- og dyrearter. Samtidig vil skoven bidrage til at reducere mængden af drivhusgasser, da de mange nye træer vil optage COfra atmosfæren, og dermed bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030.

Sammen står vi stærkest – med de bedste muligheder for at realisere dette fantastiske projekt over de næste mange år. Personligt glæder jeg mig utroligt meget til at skrive under på, at vi sammen med Samn Forsyningog Naturstyrelsen vil arbejde målrettet for at beskytte grundvandet og værne om vores natur. Jeg ser desuden frem til den merværdi, som skovrejsningen kommer til at skabe for vores borgere ved at åbne op for nye, bynære rekreative muligheder i området, siger borgmester Peter Sørensen

Stort projektområde på 483 hektar

Skovrejsningen kommer til at mere end fordoble det allerede eksisterende skov- og naturareal ved Hansted Skov og Tolstrup Å. Området er på hele 483 hektar.

Samarbejdet har været under forberedelse siden 2021, og med underskrift af samarbejdsaftalen kan Naturstyrelsen begynde at erhverve jord inden for projektområdet med medfinansiering fra Horsens Kommune og Horsens Vand A/S.

Det er frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det nye skovrejsningsprojektet. Vi er heldige, at vi allerede i løbet af projektets forberedelse har fået mulighed for at erhverve to ejendomme. Vi ved derfor, at første etape af det store skov- og naturområde, bliver etableret i projektområdets nordøstlige og østlige del. Med den underskrevne aftale er vi klar til at gå i dialog med alle øvrige lodsejere, hvor vi i første omgang vil forsøge at erhverve de boringsnære beskyttelsesområder, fx ved at bytte dem med jord vi har erhvervet uden for projektområdets afgræsning, siger Skovrider Søren Hald.

Praktiske oplysninger

Kom med og kig ned i en drikkevandsboring og smag på frisktappet drikkevand direkte fra en af Højballegårdværkets boringer.

Ved eventen vil der være mulighed for at høre mere om hvad næste skridt i projektet er, og man kan hilse på borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, bestyrelsesformand for Samn Forsyning, Andreas Boesen, og skovrider i Naturstyrelsen Søren Hald samt projektlederne.

Arrangementet finder sted torsdag d. 15. juni 2023 kl. 15.30 til 16.30 ved vejkrydset Højballevej-Vandmøllevej. Parkering i vejkanten.

Yderligere oplysninger:

Anders Busse, Naturstyrelsen Søhøjlandet: tlf. 51330692, mail anbni@nst.dk

Lise Kjær Poulsen, Horsens Kommune: tlf. 4013 2880, mail lkjp@horsens.dk