Kom med til skovvandring og borgermøde om urørt skov i Søhøjlandet den 5. juli 2023

Naturstyrelsen Søhøjlandet inviterer til skovvandring og borgermøde om urørt skov den 5. juli 2023 kl. 16.00 i Sønderskoven syd for Silkeborg. På turen kan du få i et indblik i, hvilke tiltag der kan gøres, når en skov skal overgå fra naturnær skovdrift til urørt skov. Møderne er åbne for alle og tilmelding er ikke nødvendig.

Hjælper naturen på vej

På skovvandringen kan du blandt andet høre om, hvilke naturgenopretningstiltag, som skal hjælpe biodiversiteten.

I urørt skov får gamle, udgåede træer lov til at forfalde og blive til ideelle levesteder for mange dyr, svampe og laver. Under tidligere tiders skovdrift har man plantet store arealer til med samme træart og gravet afvandingsgrøfter for at optimere træproduktionen. Nu er det ikke træproduktion, men biodiversiteten der er i fokus i de skove, der er udpeget til at skulle være urørt skov. Derfor tager vi i en genopretningsperiode fat på, at skabe en større variation af levesteder i skoven. Med tiden ville det ske helt af sig selv, men ved at hjælpe naturen på vej, får de arter, som i øjeblikket er udfordrede på levesteder, bedre betingelser for at flytte ind. Det kunne være eghjort, skovmår eller forskellige arter af flagermus.

Ved skovvandringen kan du også høre om rammerne for udlægningen af urørt skov. Hvad betyder det i praksis for dig, der besøger skovene. Der vil være mulighed for at komme med idéer og input samt drøfte nogle af de tiltag, som forventes at blive iværksat i de urørte dele af skoven.

Praktiske oplysninger

Tid: 5. juli 2023 kl 16.00-ca. 18.00

Mødested: Parkeringspladsen P13, Sønderskovvej, 8600 Silkeborg

Link til Google Maps: https://goo.gl/maps/6aN918AKmBFgbox46

Tilmelding ikke nødvendig.

Husk gode travesko og tøj til vejrliget.