Møder om urørt skov på Naturstyrelsen Hovedstaden

Skovene skal blive mere vilde og naturlige - Derfor inviterer Naturstyrelsen Hovedstaden til 3 offentlige møder, hvor der vil blive fortalt om fremtiden for de skove, som er udpeget til urørte skove. Skovene er udpeget for at sikre og forbedre biodiversiteten - altså den biologiske mangfoldighed.

"Udpegningen som urørte skove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige.

I de nuværende produktionsskove vokser de samme træarter i samme alder, mens der på sigt i de urørte skove vil vokse mange forskellige træarter i mange forskellige aldre side om side. Træerne vil ikke blive fældet, men vil få lov at stå til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion", fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

Den fremtidige forvaltning herunder naturpleje, friluftsoplevelser og eventuelle træfældninger vil blive fastlagt i en forvaltningsplan for hvert af områderne.,

Naturstyrelsen inviterer dig derfor på en skovtur/ekskursion til fods, hvor Naturstyrelsen undervejs vil komme med korte oplæg omkring nogle af de problemstillinger, vi skal have håndteret i de kommende forvaltningsplaner – og som vi gerne vil have jeres synspunkter på. Vi håber derfor, at du vil møde op og høre om planerne og komme med dit input.