Ny indhegnet hundeskov i Almindingen er Bornholms største

En ny indhegnet hundeskov ved Åsedammen i Almindingen giver hundeejere mulighed for at lufte hunden uden snor. Med en størrelse på 6,5 hektar er der tale om den største indhegnede hundeskov på Bornholm

Bordebænkesæt ved indgangen til hundeskoven. Foto: Naturstyrelsen.

Hundeejere som ønsker at lufte hunden uden snor kan nu glæde sig over, at Naturstyrelsen netop har åbnet en ny, indhegnet hundeskov i Almindingen. Med en størrelse på 6,5 hektar, som svarer til ca. 10 fodboldbaner, er der tale om langt mere plads end i de øvrige indhegnede hundeskove på Bornholm, som typisk er på under 0,5 hektar.

”Vi ved af erfaring, at hundeskovene er nogle af de mest benyttede faciliteter på vores arealer, og at mange ønsker at kunne lufte deres hund uden snor. Men det er ikke tilladt at færdes med løs hund i naturen af hensyn til dyrelivet og andre borgere, og derfor er det godt at kunne henvise til gode hundeskove, hvor det kan lade sig gøre,” siger skovfoged Mejse Holm fra Naturstyrelsen Bornholm.

Selv om hunden altså gerne må være løs i hundeskovene, er det dog på betingelse af, at man har fuld kontrol over sin hund. Det vil bl.a. sige, at ejeren til enhver tid kan kalde hunden til sig.

Kort over den nye hundeskov. Grøn: Låger. Orange: Stier. Rød: Hegn.

Man kommer nemmest til Hundeskoven ved at benytte parkeringspladsen over for Åsedammen på Åsedamsvej i Almindingen. Her finder man indgangen til hundeskoven gennem en dobbelt låge, og i den sydligste ende af hundeskoven er der også en låge, så man kan fortsætte sin tur ud i skoven (med hunden i snor). Der er anlagt 1,3 km trampestier i hundeskoven, som desuden er udstyret med skraldespand, bordebænkesæt og vandskål, som man selv skal medbringe vand til.

Midlerne til etableringen af hundeskoven kommer fra en pulje med midler fra natur- og biodiversitetspakken. Puljen skulle styrke friluftslivet i på de statslige arealer i nærheden af de kommende naturnationalparker.

”Hundeskoven er med til at sikre, at der er gode muligheder for at lufte sin hund uden snor i nærheden af den kommende Naturnationalpark Almindingen. Så kan man eksempelvis lade hunden løbe krudtet af sig, inden man går en tur i naturnationalparken eller andre dele af skoven, hvor hunde altid skal føres i snor,” forklarer Mejse Holm.

Ud over hundeskoven fik Naturstyrelsen Bornholm også midler fra puljen til istandsættelse af cykelveje, restaurering af et fugletårn i Ølene og materialer og redskaber til de frivillige fra foreningen Trailbuilders Bornholm.

Der er etableret 1,3 km trampestier i den nye hundeskov. Foto: Naturstyrelsen.

Med hund i naturen

Hunde skal være i snor i naturen

Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skal de for at beskytte vilde dyr mod skader og forstyrrelser, og af hensyn til andre mennesker der færdes i naturen. Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven er strafbart.

Her må du lufte hunden uden snor

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har fuldt herredømme over hunden. Desuden må man på en række strande lufte hunden uden snor i vinterhalvåret (1. oktober til 31. marts).

Fuldt herredømme

Fuldt herredømme betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker.

Hunden skal altså have tæt kontakt til føreren og må ikke genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem.

Hunde, som ikke fx prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Hundeskove på Bornholm

Ud over den nye hundeskov har Naturstyrelsen tre andre hundeskove på Bornholm:

Blykobbe Plantage syd
Den sydlige del af skoven er hundeskov uden indhegning,

Blykobbe Plantage ved Haslevej
Nær parkeringspladsen ved Haslevej i den nordlige ende af skoven findes en mindre, indhegnet hundeskov.

Hareløkkerne i Almindingen
Ved Hareløkkerne, over for travbanen, findes en lille indhegnet hundeskov.

Desuden findes der hundeskove/friløbshegninger følgende steder på Bornholm:

Allinge
Bag Allinge stadion

Hasle
Syd for røgeriet

Klemensker
For enden af stadionvej ca. 400 meter inde ad en markvej.

Nexø
Ved Ferskesø