Træ køres ud af skoven i Kalø skovene og Udskovene ved Fussingø

Naturstyrelsen har tidligere på året fældet træer i Kalø skovene og Udskovene ved Fussingø.

Toppe fra de fældede træer ligger tilbage og fra starten af juni måned kommer der en såkaldt fælde-udkørselsmaskine til skovene og saver toppene op for at køre dem ud af skovene.

Maskinen fælder ikke flere nye træer, men oparbejder de toppe, der allerede er fældet. En del af toppene får lov at blive liggende i skovbunden til gavn for insekter, svampe mv.

 

Maskinen kører så skånsomt som muligt i forhold til flora og fauna i skovene.