Vis hensyn-skilte pilles ned: Spurveuglen er ikke observeret i lang tid

Besøgende i Gludsted Plantage møder ikke længere Naturstyrelsens skilte om, at man skal vise særligt hensyn til spurveuglen, da den lille ugle ikke er observeret i lang tid i plantagen.

Spurveuglen, som i foråret blev observeret i Gludsted Plantage. Foto: Thomas Garm Pedersen

Siden midten af april har Naturstyrelsen skiltet i et mindre område af Gludsted Plantage, og opfordret besøgende til at blive på skovvejene og ikke gå ind i bevoksningerne i håbet om, at det kunne forbedre spurveuglernes chance for at yngle. Nu er skiltene fjernet, fordi der i en meget lang periode ikke har været set eller hørt spurveugle i området. Det vurderes, at uglerne med meget stor sandsynlighed ikke har ynglet i det konkrete område.

Spurveuglen er ikke kendt som ynglefugl i Danmark, men forekommer almindeligt i Sverige og har bredt sig op gennem Tyskland de seneste år. Der var derfor store forhåbninger da både parring og brug af redehul blev observeret i foråret. Det kan ikke udelukkes, at uglerne har ynglet et andet sted i plantagen, og man skal naturligvis overholde de almindelige adgangsregler, som at holde hunden i snor og ikke være støjende, når man færdes både på og uden for stierne.