Kronvildttælling på Blåvandshuk 2023

Siden 1994 har et team af morgenfriske tællere stået tidligt op en forårslørdag for at optælle kronvildtet i alle Naturstyrelsens plantager fra Nyminde til Ho, i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og på de private arealer omkring statens jord. Tællingen sker i et samarbejde mellem lokale jægere, Forsvaret, og Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen.

Kronvildt i rudel

Tællingen udføres fra kl. 5 til 7 på en lørdag omkring 1. maj og med samme metode hvert eneste år, og giver derfor godt et billede af bestandens udvikling gennem årene.

Tællingerne er et vigtigt redskab i Naturstyrelsens forvaltning af kronvildtet, og danner baggrund for planlægningen af årets afskydning i området. Tælletidspunktet er valgt, da kronvildtet på denne tid af året primært søger føde på enge og andre åbne arealer med friskt græs.

Hinderne er højdrægtige, og i løbet af de næste 4 uger fødes størstedelen af årets kronkalve, og så vokser bestanden med ca. 25 %. Tælleresultatet skal derfor ses som et mål for hvor mange dyr, der minimum er i området, og ingen kender det eksakte antal.

Årets tælling viste 1645 krondyr, og den historiske udvikling ses på figuren herunder.

Tællinger af krondyr siden 1994 viser antallet af talte dyr er steget fra mellem 500 og 1000 til mellem 1500 og 2000 dyr