Maries hus - fra fiskerhus til kulturhistorisk udflugtssted

I Svinkløv Klitplantage ligger det gamle fiskerhus Maries hus. Et ofte benyttet udflugtsmål for friluftslivet.

Maries hus har været et symbol på forbindelsen mellem naturen og kulturen i området, men har været i stærkt forfald. Derfor er Naturstyrelsen Thy begejstret for at annoncere den igangværende renovering af det ikoniske hus, hvis grundsten stammer fra det 16. århundrede.

Renoveringen sker takket være den lokale ”ildsjælegruppe”

Foreningen Maries Hus, der gennem mere end tre års ihærdigt og målrettet samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt kommune nu er klar til at gennemføre en omfattende renovering af huset. Jammerbugt Kommunes udviklingsafdeling har ydet en stor indsats med at hjemsøge støttemidler i regi Foreningen Udvikling Han Herred – med tilsagn fra Friluftsrådet, FLAG puljen, Lokale- og anlægsfonde, Norlys puljen, Nordea Fonden og fra Jammerbugt Kommunes landdistriktspulje.

Renoveringsplanen inkluderer restaurering af den historiske arkitektur og forbedring af tilgængelighed for besøgende med særlige behov. Restaureringen vil ske med hensyntagen til gammel egnsbyggeskik, materialer og håndværk samt husets oprindelige udtryk som det sidste ”hedebondehus” af sin art på egnen.

Når Maries hus igen slår dørene op vil det med sin placering, tæt ved Hærvejen, blive et knudepunkt for både lokale-, regionale-, og nationale-, vandre-, cykel- og rideruter. Huset vil invitere lokale, turister, skoler og børnehaver indenfor til en formidling af Svinkløvs lokalhistorie og af områdets unikke natur.

"Naturstyrelsen er forpligtet til at bevare og beskytte vores kulturarv og naturen for fremtidige generationer.

Renoveringen af Maries Hus er et vigtigt skridt i denne retning," udtaler Friluftsmedarbejder i Naturstyrelsen Thy, Malthe Lehrmann. "Takket være foreningen Maries hus og deres store indsat, kan vi sikre at besøgende kan nyde den unikke oplevelse og skønhed, som Svinkløv Plantage har at byde på.

Renoveringsprojektet forventes at være afsluttet i oktober, 2023. I mellemtiden vil Maries Hus midlertidigt være lukket for offentligheden for at give plads til håndværkere. Naturstyrelsen vil sørge for at holde offentligheden opdateret om projektets fremskridt og genåbningsdatoen for Maries Hus.

Naturstyrelsen opfordrer besøgende til at udforske de mange andre smukke områder i Svinkløv Plantage, herunder de omkringliggende stier, klitter og stranden.

Renovationen og restaureringen af Maries hus kan du kan følge på Naturstyrelsens Thy’s hjemmeside og Facebookgruppe: Naturstyrelsen Thy.

For yderligere information kontakt Foreningen Maries Hus – mail oalb020751@gmail.com.

Kontakt

Malthe Barnkob Lehrmann

Friluftsmedarbejder

+45 72543975
+45 22221660