Lolland får en ny skov lige uden for Rødby

D. 6. maj er der indvielse af skoven, og i den forbindelse inviterer Naturstyrelsen til at komme og hjælpe med at plante de sidste træer i skovrejsningen. Skovens navn vil også blive afsløret.

Spader er klar - de sidste træer skal i jorden

Den nye skov uden for Rødby er plantet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Lolland Kommune. Skoven kommer til at strække sig over et 1 km langt område og blive 10 ha stor. I alt bliver der plantet 50.000 hjemmehørende træer og buske i skoven. 

- Når man står og ser ud over de åbne marker er det svært at forestille sig, at der kommer til at være en skov her. Men nu, når planterne er i jorden, kan man pludselig begynde at se skoven tage form. Jeg synes det er vildt at forestille sig, at de her små planter på et tidspunkt bliver til flotte, gamle ege og bøge. Og om bare 5 år vil træerne havde vokset sig så store, at man ikke kan se markerne på den anden side af skoven, siger Sara Mørch Pedersen fra Naturstyrelsen.

Skoven kommer til at bestå af en blanding af brede skovbryn, højskov og åbne områder. Ved de åbne områder er der lavet små picnicpladser. Her kan man sidde og nyde udsigten over Næsbækken, som løber i skovens sydlige kant. Skovbrynene består af en lang række blomstrende træer og buske til gavn for insekter og fugle. Inde i selve skoven kommer den største del af træerne til at være eg og bøg, men her er også plantet fuglekirsebær, hassel, elm, lind, avnbøg, skovfyr og røn.

I skovens sydlige ende blev der i efteråret 2023 plantet en frugtlund. Frugttræerne blev plantet med god hjælp fra skolebørn fra Rødby Skole. Nogle af de træer, der er plantet i frugtlunden, er jernbanesti-æbler. Jernbanestien er en gammel togbane, som nu er omdannet til en sti og løber langs hele skovens vestlige side. Jernbanesti-æblerne er æbletræer, som er vokset op fra æbleskrog, smidt ud af togvinduet, langs den gamle jernbane.

-  Ny skov er jo altid godt for klima og biodiversitet, men de bynære skove som i Rødby giver oven i borgerne nye rekreative muligheder og jeg håber at rigtig mange vil benytte sig af det nye tilbud, udtaler Holger Schou Rasmussen, Bormester i Lolland kommune 

Den nye skov kommer til at give mere plads til områdets friluftsliv og til dyre- og plantelivet. Når træerne med tiden vokser sig store, vil der komme rådyr, harer og sangfugle som tornsanger, gærdesanger, gran- og løvsanger i skoven. Da skoven er en statsskov, må man bevæge sig rundt i hele skoven, hele døgnet rundt. 

Forhåbentlig bliver skoven i fremtiden benyttet som udflugtsmål og kan danne rammen for mange gå- og cykelture. 

Indvielse af skoven  
For at markere at skoven er færdigplantet inviteres alle til indvielse af den nye skov mandag d. 6. maj kl. 10-12.

Mødestedet er ved skovens nye p-plads, Ringsebøllevej 31

På dagen vil skovens navn blive afsløret, der vil være taler fra Jane Skov Lind, skovrider i Naturstyrelsen og Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune. Herefter kan alle være med til at plante de sidste træer i skoven og spise en pandekage fra bålet.
Medbring tøj efter vejret og gerne gummistøvler. 

Yderligere oplysninger:
Sara Mørch Pedersen, Naturstyrelsen Storstrøm, tlf. 93 58 65 74, mail samop@nst.dk 

Kort over den nye skov