Cykling

Regler for cykling

Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der cykles på stier og skovveje. Man må således ikke cykle i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.
Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst eller glat. Husk, at den almindelige højrevigepligt også gælder ved kørsel i skoven.

Særlige råd til cykelryttere

  • Vis hensyn når du cykler i skoven
  • Sæt dig ind i reglerne, så du ikke ødelægger skoven eller andres skovtur.
  • Vis hensyn til andre skovgæster, så de også kan nyde deres skovtur.
  • Kør kun på skovveje og brede stier.
  • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster, og vær sikker på, at de har opdaget dig.
  • Undgå at køre på de markerede vandretursstier (markeret med gule pletter)
  • Kør med omtanke og pløj ikke stien op med bremsespor
  • Husk at cykling ikke er tilladt på Søstien i Nørreskoven.
  • Husk, det er lovligt at færdes til fods overalt, så pludselig kan der være et barn på stien foran dig. Du skal tilpasse hastigheden efter forholdene (udsyn, underlag osv.). 

Konkurrence og træning

Organiserede cykelløb i naturen, herunder træningsløb, må ikke afholdes uden forudgående tilladelse.

Læs mere om reglerne her:

Konkurrence og træning

I flere af skovene er der anlagt MTB-ruter. Her kan du læse hvor:

MTB-Ruter

Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at afholde cykelløb i skovene. læs mere om det her:

Cykelløb

 

Skovenes status i relation til cykelløb

Der gives tilladelse til cykelløb (konkurrence på tid og samme rute) i nedenstående skove (når der i øvrigt er ledigt, dog maksimalt 3 gange pr. halvår i den enkelte skov/skovområde):

Bøndernes Hegn (incl. Aldershvile Skov)
Farum Lillevang,
Terkelskov
Nyvang,
Karlstrup Skov
Lille Hareskov og Jonstrup Vang
Nørreskoven (mellem Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen), 
Ravnsholt Skov, 
Slagslunde Skov, 
Sperrestrup Skov
Tokkekøb Hegn, 
Uggeløse Skov, 
Vestskoven

Der gives tilladelse til MTB-orientering i følgende skove:

Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang,
Karlstrup Skov
Lystrup Skov,
Ravnsholt Skov,
Slagslunde Skov,
Sperrestrup Skov
Tokkekøb Hegn,
Uggeløse Skov

Ingen cykelløb i stillezoner

De såkaldte stillezoner friholdes for organiserede aktiviteter til glæde for plante- og dyrelivet samt de skovgæster, som søger skovens stille ro. Man får derfor ikke tilladelse til at afholde cykelløb, herunder også træningsløb, i stillezoner.

Stillezonerne er:

Ganløse Ore, Ganløse Eged, Nørreskoven (mellem Furesøen og Frederiksborgvej), Ryget Skov, Store Hareskov, Sønderskov, sydlige del af Krogenlund samt i Tokkekøb Hegns nordøstlige del (d.v.s. arealer ved Store Donsedam).

For god ordens skyld: Man må gerne cykle i stillezonerne, man må bare ikke afholde organiserede løb i stillezonerne (uanset om det er træning eller konkurrence).