Cykling

Regler for cykling

Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der cykles på stier og skovveje. Man må således ikke cykle i skovbunden og ned ad skrænter eller på stendiger og gravhøje.
Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst eller glat. Husk, at den almindelige højrevigepligt også gælder ved kørsel i skoven.

Særlige råd til cykelryttere

 • Kør kun på skovveje og stier, hvor du kan køre på en almindelig cykel.
 • Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster, og vær sikker på, at de har opdaget dig.
 • Det er lovligt at færdes til fods overalt, så pludselig kan der stå et barn på stien. 

Konkurrence og træning

Organiserede cykelløb i naturen, herunder træningsløb, må ikke afholdes uden forudgående tilladelse.

Læs mere om reglerne her:

Konkurrence og træning

I flere af skovene er der anlagt MTB-ruter. Her kan du læse hvor:

MTB-Ruter

Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at afholde cykelløb i skovene. læs mere om det her:

Cykelløb

Nogle cykler kan køre meget hurtigt selv på grusveje eller skovstier. Læs mere om retningslinjer for Gravelbikes her:

Gravelbike

Skovenes status i relation til cykelløb

Der gives tilladelse til cykelløb (konkurrence på tid og samme rute) i nedenstående skove (når der i øvrigt er ledigt, dog maksimalt 3 gange pr. halvår i den enkelte skov/skovområde):

 • Bøndernes Hegn (inkl. Aldershvile Skov)
 • Nørreskoven mellem Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen
 • Farum Lillevang, Nyvang og Terkelskov
 • Flyvestation Værløse – lempeligere regler
 • Geel Skov
 • Lille Hareskov, Jonstrup Vang inkl. Egebjergene
 • Jægersborg Hegn (nord for Skodsborgvej)
 • Kalvebod Fælled og Kongelunden, kun løb med enkeltstart og triathloncykling
 • Ravnsholt Skov
 • Rude Skov
 • Slagslunde Skov
 • Sperrestrup Skov
 • Tokkekøb Hegn – dog ikke i Kirkelte Hegn nord for Store Donse Dam
 • Uggeløse Skov
 • Vestskoven (undtaget Herstedhøje)


Der gives tilladelse til MTB-orientering i følgende skove:

 • Rude Skov
 • Tokkekøb Hegn
 • Ravnsholt Skov
 • Slagslunde Skov 
 • Krogenlund 
 • Sperrestrup Skov

Ingen cykelløb i stillezoner

De såkaldte stillezoner friholdes for organiserede aktiviteter til glæde for plante- og dyrelivet samt de skovgæster, som søger skovens stille ro. Man får derfor ikke tilladelse til at afholde cykelløb, herunder også træningsløb, i stillezoner.

Stillezonerne er:

 • Ganløse Ore
 • Ganløse Eged
 • Nørreskoven (mellem Furesøen og Frederiksborgvej),
 • Ryget Skov
 • Store Hareskov
 • Sønderskov 
 • Krogenlundsydlige del  
 • Tokkekøb Hegns nordøstlige del (d.v.s. arealer ved Store Donsedam)
 • Jægersborg Dyrehave
 • Jægersborg Hegn syd for Skodsborgvej
 • Sjælsølund
 • Folehaven

For god ordens skyld: Man må gerne cykle i stillezonerne, man må bare ikke afholde organiserede løb i stillezonerne (uanset om det er træning eller konkurrence).