Med hund

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster.


Rundt i landet er der etableret mere end 200 hundeskove. I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. Her kan du se et kort over de mange hundeskove og læse mere om reglerne for hunde i naturen og i hundeskove

Firmaer, som udfører erhvervsmæssig hundeluftning, må ikke anvende de små indhegnede hundefolde. Det skyldes, at erhvervsmæssig hundeluftning har vist sig at kunne genere de ørige gæsters hundeluftning. Ind til videre kan firmaerne dog stadig anvende de store hundeskove til lufning af deres hunde - forudsat at de stadig har fuldt herredømme over samtlige hunde.    
Firmaerne må endvidere anvende de almindelige skove, hvis alle hundene føres i snor, og hundene ikke er til gene for de øvrige gæster (hundene må ikke fylde hele vejbredden eller være meget gøende).

Hundetræning uden snor eller line.
Det kræver altid tilladelse at afholde al træning af hunde uden snor eller line på Naturstyrelsens arealer.
Her kan du:
læse om Naturstyrelsens generelle regler og hente ansøgningsskema
Og her kan du:
læse om de specielle regler, der gælder for hundetræning på Naturstyrelsen Hovedstadens arealer