Det Grå Fyr

 UDSIGT NATUR FUGLE FYRTÅRN HISTORIE

Det Grå Fyr åbnede i maj 2017 som et nyt Natur og Fugleoplevelsescenter

Denne webside indeholder projektforløb og samarbejdspartnere for opstart og indretning af Det Grå Fyr.

Gå til den officielle hjemmeside for Det Grå Fyr

Projektforløb

Åbning af centret 12. maj

Udvælgelse af vindende firma

Udarbejdelse af kontrakt

Afholdelse af workshops

Opstart af projekt

Udbudsmateriale udarbejdet og udsendt

Designkonkurrence arrangeret

Organisation

Projekttype Samarbejdsprojekt om formidling af trækfugle
Periode 2015 ->
Samarbejdspartnere Naturstyrelsen, RealDania, DOF, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord
Økonomi og organisation

Naturstyrelsen har indrettet det moderne formidlingscenter sammen med Realdania By og Byg, som har restaureret bygningskomplekset. Naturstyrelsen driver centret i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord.
Realiseringen af udstilling er gjort mulig via en uddeling fra Nordea-fonden på 12 mio. kr. og en idékonkurrence på 1 mio. kr. fra Friluftsrådets Tips og Lotto

     

 

Skagen Grå Fyr - Center for trækfugle

Fyrvej 36
9990 Skagen

Fuglefotos v/ Knud Pedersen og Jan Tandrup