Naturstyrelsen Hovedstaden

Se kort og tekst herunder om regler for ridning:


Krav om Ridekort

 I Jægersborg Dyrehave, i Jægersborg Hegn, i Kongelunden og på Kalvebod Fælled.skal du købe ridekort for at ride

 • Ridekort er påkrævet for alle private ryttere. Hest med rytter ført med træktorv eller heste, som trækkes uden sadel, er undtaget.
 • Ridekort er personligt og skal altid medbringes og fremvises sammen med ID, når Naturstyrelsens personale beder om det. Ridekortet og ID kan også fremvises via smartphone.
 • Galopryttere og rideskolehold rider under erhvervsordning og skal kunne fremvise tilhørsbevis til galophesteejer eller rideskole. 

Køb ridekort

Find rideruter på Udinaturen.dk 

Rideregler, som gælder i alle naturområder:

 • Ved møde med andre skovgæster skal ryttere ride én og én og i skridt.
 • Krydsning af veje og stier skal altid foregå i skridt.
 • Det er lovligt at færdes til fods og på cykel på ridestierne, så afpas ridehastigheden efter udsynet. Naturstyrelsen opfordrer andre brugere til ikke at færdes på ridestierne, så færdslen er adskilt.
 • Følg skiltningen. Visse steder er der rideforbud.
 • Der må ikke rides på fortidsminder (gravhøje, stendiger m.fl.) eller springes over træstabler, diger, grøfter eller bomme.
 • Der må ikke lægges forhindringer (spring) ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Anvisninger fra Naturstyrelsens personale skal efterkommes.
 • Ridning foregår på eget ansvar. Det er ikke sikkert at ridestierne er plane og egnede til galop, eller at grene er kappet op, så der er frit i rytterens højde.


Skove eller skovområder, hvor ridning på ridestier, grusveje og i terræn er tilladt

 • Rid fortrinsvis på ridestier, hvor der findes sådanne.
 • Galop er ikke tilladt på grusveje. Rid i højre side af grusveje, så der er god afstand til cyklister og gående og slitage begrænses.
 • Der må rides i skovbunden mellem høje træer og i rabatter.

I Jægersborg Dyrehave er det ikke tilladt:

 • at ride i terrænet i perioden 15. maj til 1. august af hensyn til hjortenes kalve.
 • at ride i terrænet i Ulvedalene – samt på golf- og fodboldarealer. 

 
Skove eller skovområder, hvor ridning kun er tilladt på ridestier

 • Ridning er kun tilladt på ridestierne og i skovbunden, hvor der er høje træer.

 
Skove eller skovområder, hvor ridning er forbudt:

 • På Kringelstien i Vestskoven (anlagt til kørestolsbrugere)
 • Aldershvile Skov (sydøstlige del af Bøndernes Hegn)
 • Egebjergene i Jonstrup Vang
 • Nørreskoven (kun den del som ligger mellem Frederiksborgvej og Furesøen)
 • Ryget Skov
 • Hørsholm Slotshave
 • Strandparken
 • Cottageparken
 • Fuglebeskyttelsesområdet på Kalvebod Fælled

Hestevognskørsel

Privat lystkørsel med hestevogn er tilladt på ridestierne og på grusvejene i skridt. Enheden anbefaler, at der ikke køres i våde eller fugtige forhold, da hestene herved ødelægger grusvejene.

Hestevognskørsel i Jægersborg Dyrehave kører under særlig bevilling. Kontakt Obfuscated Emailherom.

Erhvervsmæssig kørsel eller træning af travheste mv. er ikke tilladt.

Det kan være vanskeligt eller umuligt at komme ind i skovene med en bred hestevogn pga. lukkede bomme. Der kan ikke træffes aftale om åbning af bomme, da bommene er lukkede for at stoppe kørsel med biler.

Mere om ridning:

Dansk Rideforbund

Etablering af ridestier i naturen - sådan!

Ridning på recept

Se oversigt over Naturstyrelsens foldere om ridning