Naturstyrelsen Hovedstaden

Ridekort

Du skal have et ridekort for at ride i Dyrehaven, Jægersborg Hegn, Kongelunden og på Kalvebod Fælled.

Dette gælder uanset alder, bortset for børn og handicappede, hvor hesten bliver ført i et træktorv.

Ridekort er pålagt moms.

 
Læs mere om ridekort

Regler for ridning

 • Ridekort medbringes altid og forevises på forlangende af Naturstyrelsens personale. Tilladelsen kan også fremvises via smartphone 
 • Der skal viges for skovgæster og trafikanter
 • Galop er tilladt på ridestier og i terræn – dog ikke ved krydsning af vej og sti
 • I Kongelunden må der kun rides på ridestier – se kort over ridestier
 • Anvisninger fra Naturstyrelsens personale skal efterkommes

Ridning er forbudt:

Jægersborg Dyrehave:

 • I terræn i Dyrehaven i perioden 15. maj til 1. august af hensyn til hjortenes kalve
 • På veje og stier skiltet med ’Ridning forbudt’
 • I Ulvedalen i Dyrehaven – se kort over ridestier
 • På golfbanearealer og boldbaner

Kalvebod Fælled:

 • Fra 1. januar 2020. På ikke asfalterede strækninger på kystdiget

Skove, hvor ridning kun er tilladt på ridestierne, og i skovbunden, hvor der er høje træer:

 • Ganløse Ore
 • Lille og Store Hareskov, Jonstrup Vang, Åsevang og Bøndernes Hegn
 • Vestskoven
I disse skove er der etableret mange kilometer ridestier for at give rytterne et ekstra godt tilbud, men også for at undgå ridning på skovvejene af hensyn til andre skovgæster. I de ovennævnte skove er ridning ikke tilladt på grusbelagte skovveje, på vandreruter (afmærket med gule prikker), på fortidsminder og i hundeskovene, bortset fra ridestierne.

Skove, hvor ridning i skridt på grusveje er tilladt:

 • Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang
 • Ravnsholt Skov, Sønderskov
 • Tokkekøb Hegn

I disse skove er der knap så mange ridestier, og derfor må der rides i skridt på skovvejene. Det er ikke tilladt at ride på grusvejene i galop, trav, tølt eller pas, og man må heller ikke ride på fortidsminder.

Skove eller skovområder, hvor ridning er forbudt:

 • Aldershvile Skov (sydøstlige del af Bøndernes Hegn)
 • Egebjergene (del af Jonstrup Vang)
 • Filet'en (den vestligste del af Farum Lillevang)
 • Nørreskoven (kun den del som ligger mellem Frederiksborgvej og Furesøen)
 • Ryget Skov
 • På Kringelstien i Vestskoven (anlagt til kørestolsbrugere)

Hestevognskørsel

Privat lystkørsel med hestevogn er tilladt på ridestierne og på grusvejene i skridt. Enheden anbefaler, at der ikke køres på våde eller fugtigt skovveje, da hestene herved ødelægger grusvejene.

Erhvervsmæssig kørsel eller træning af travheste mv. er ikke tilladt.

Det kan være vanskeligt eller umuligt at komme ind i skovene med en bred hestevogn pga. lukkede bomme. Der kan ikke træffes aftale om åbning af bomme, da bommene er lukkede for at stoppe kørsel med biler.

Specielt for Vestskoven

Der må ikke køres med hestevogn på Kringelstien, da denne er anlagt som et attraktivt tilbud til kørestolsbrugere.