Året rundt på Agger Tange og ved Flade Sø

Stære over Agger Tange og Flade Sø. Foto: Lars Gundersen

Forår

Årets første cykeltur kan gå kan hen over Agger Tange ind mod Agger by, videre over diget, Søndre Tværdige, vest om Flade Sø og syd på igen til Agger. Er det stadig for koldt til en tur på cykel, kan du trave til stranden morgenen efter en blæsende nat og lede efter rav i bræmmerne af tang, som ligger langs kysten.

Hornfiskesæsonen begynder nu. Fra Høfde 72, der også kaldes ”Den lange mole” og strækker sig godt 800 meter ud i havet ved indsejlingen til Thyborøn, kan du sagtens være heldig at tage en god posefuld hornfisk med hjem til aftensmaden. Samtidig kan du nyde de mange fugleflokke, som netop nu er på vej til deres ynglepladser. Nogle af dem flyver nord på, andre vælger at blive i Danmark for at yngle på tangen.

Tag en tur på tangen og saml salturt til en særlig gastronomisk oplevelse. Den kødfulde plante vokser alleryderst på strandengen i vandkanten og smager, som det friske havvand dufter.

Sommer

Når fuglene yngler, må du kun gå langs vejen og langs kysten, ikke ind på tangens vådområder. Men du kan alligevel sagtens se fugle. Her er for eksempel knopsvanen, gravanden, gråanden, spidsanden og blishønen. Du kan også se strandskaden, klyden, viben brushanen og den store kobbersneppe.

De seneste år har en lille flok skestorke optrådt på Agger Tange om sommeren. Måske er du heldig, at de også er der nu, så du kan opleve dem gennem kikkerten. Er du mere til fisk end fugle, er det et godt tidspunkt at fiske makrel for eksempel fra høfderne 88-91 ved Agger by. Trænger du bare til en frisk dukkert, er stranden ved Agger oplagt.

Du kan netop nu nyde de smukke violette blomster på strand-fladbælgen. Blomsterne sidder i klaser, så de er forholdsvis genkendelige.

Efterår

Tag en tur ud på tangen en aften ved solnedgang og nyd et fantastisk syn, når tusindvis af grågæs kommer ind østfra for at overnatte i lagunen. Du kan køre helt ned til Svaneholmhus, som er nationalparkens temacenter ved færgelejet, og sætte dig godt til rette der, eller du kan finde en rolig plet på en af p-pladserne langs vejen.

Havtornbærrene er klar til at blive plukket. Så tag en tur på tangen og lav lækkerier af de orange-gule bær, når du kommer hjem. Du kan også tage din kikkert med og studere de mange fugle på træk. Du kan se store og mindre flokke af suler, stormfugle, kjover, ænder og lommer.

Nu er der gode chancer for at fange nytårstorsken. Prøv dig frem ved høfderne. Både Høfde 72 sydligst på Agger Tange, og høfderne langs stranden nord på er gode steder. I Lyngby, nogle kilometer nord for Agger, er det muligt at fiske torsk fra stranden.

Vinter

Går du en tur på tangen en vinterdag, kan du være heldig at se små flokke af snespurve og sandløbere.

Trav julesulet af dig med en lang gåtur syd ad Agger Tanges vestside og nord ad tangens østside.  Brug lidt tid på at studere tangen, som er en sandodde, der er skabt af det materiale, som havet og vinden fragter ind over land. Forlæng evt. ruten med en runde om Flade Sø.

I slutningen af februar ankommer grågæssene til Danmark fra vinterkvartererne i Holland og Spanien. Store flokke raster i Thy, blandt andet på Agger Tange, inden de trækker videre mod ynglepladserne i Sverige og Norge. Det er dog slet ikke utænkeligt, at du ser grågæs senere på foråret og sommeren, for omkring 4.000 par bliver og yngler her i landet.


Mere om Agger Tange og Flade Sø:

Kort med seværdigheder Aktiviteter Dyr og planter Historie Praktisk