Praktisk - Agger Tange og Flade Sø

Kortudsnit Agger Tange og Flade Sø

Begrænset adgang

Agger Tange er et fredet fristed for flere fuglearter, også et større antal truede arter. Tangen har status af internationalt fuglebeskyttelsesområde, fordi det er et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for vandfugle og et meget vigtigt hjem for truede engfugle i yngletiden. Derfor er der grænser for, hvor meget publikum må komme på besøg. På tangens vådområder er der adgang forbudt året rundt, mens der i de sydlige dele af tangen - på strandengene - er adgang forbudt, når fuglene yngler fra 1. april til 15. juli. Uden for denne periode må du der færdes til fods. Du kan dog hele året rundt køre, gå eller cykle på vejen og cykelstien fra Agger by mod færgen. Her er syv p-pladser, et udsigtspunkt i nordenden og et udkigstårn i sydenden for at give fugleinteresserede mulighed for at studere de mange spændende kolonier på tangen uden at forstyrre fuglelivet. 
Det er ikke tilladt at overnatte på Agger Tange, ej heller at køre bil eller andet køretøj med motor (undtaget på Færgevejen). Jagt er ikke tilladt, og vil du sejle i motorbåd tæt på tangen, skal du holde dig under 8 knob og tage hensyn til fuglelivet.

Toiletter

Der er offentlige toiletter ved temacentret Svaneholmhus på sydspidsen af Agger Tange. Inde i Agger by er der toiletbygning på p-pladsen på Vesterhavsvej.

Løbe- og cykelruter

Uanset om du kommer på to hjul eller til fods, er der rig mulighed for at få dine ønsker om bevægelse og naturoplevelser opfyldt.

Læs mere under aktiviteter ved Agger Tange og Flade Sø

Find ruterne på udinaturen.dk

Riderute

En riderute er etableret i Nationalpark Thy, så ryttere og heste kan følges ad gennem nationalparken. Den begynder ved Lodbjerg Fyr lidt nord for Agger og slutter ved Sårup i Tved Klitplantage ved Hanstholm. Undervejs på den lange rute er der pausefolde, så hestene kan komme på fold, og rytterne tage en pause.

Se mere på riderutenthy.dk

Ryttere må desuden ride på de stier, som er beregnede.

Læs mere om færdsel på hest

For handicappede

På alle p-pladser på tangen kan gangbesværede og kørestolsbrugere uden problemer komme omkring og nyde naturen. Ligeså er cykelstien langs færgevej god til en tur i naturen for både kørestols- og rollatorbrugere. Fra Agger by fører en handicapvenlig sti op på diget ved tangen.

Hunde

Hunde i snor er velkomne, dog naturligvis ikke på tangens vådområder, hvor der er adgang forbudt hele året. Nærmeste hundeskov er Rønhede Hundeskov ved Bedsted.

Find vej

Du kan komme til Agger Tange og Flade Sø ad flere veje, hvis du er i bil, på cykel eller gå-ben. Du kan komme sydfra ad landevej 181 fra Thyborøn og tag færgen over. Du kan køre ad landevej 11 over Thyholm og Sydthy. Du kan komme øst fra over Limfjordsøen Mors eller fra nord gennem Nationalpark Thy.

Parkering

Der er en lang række parkeringspladser i og omkring Agger Tange og Flade Sø. Ti alene på tangen. De ligger langs Færgevejen og ved Høfde 72 og er etableret for at give natur- og dyreelskere de bedst mulige vilkår for at studere fugle. Biler og knallerter må ikke køre andre steder på tangen end på Færgevejen.

Offentlig transport

Kører du ikke i bil, kan du tage tog eller bus fra Thisted eller Struer til Hurup og derfra tage bus nr. 321 til Agger.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk