Dybbøl Banke

Dybbøl Banke med møllen og skanserne er et dansk nationalsymbol.
Her og på Als fandt de seneste egentlige krigshandlinger på dansk jord sted i 1864.
Efter Genforeningen i 1920 blev skanseområdet overdraget til staten som nationalpark.

Dieser Guide auf Deutsch

This guide in English

Hent turfolder for Dybbøl

Landstrich Broschüre von Dybbøl

Folder for Dybbøl