Fosdalen og Lien

Fosdal Plantage består af selve Fosdalen og tilhørende plantageområder mellem Tranum og Hjortdal. Mod syd, vest og øst er overvejende landbrugsarealer, mod nord udgør Lien grænsen til privatejede naturarealer.

Hent turfolder for Fosdalen og Langdalen plantager

Landstrich Broschüre von Fosdalen og Langdalen