Fosdalen og Lien

Ved Lerup Kirke ovenfor Fosdalen. Foto: Kim Christensen

Fosdalen er et af Hanherreds mest kendte udflugtssteder. Fra plateauet ved Lerup Kirke skærer dalen sig ned i Danmarks største indlandsskrænt, Lien. Der er mange rastepladser i området, men vil man gå igennem dalen, er kirken det rigtige sted at starte.

 Ganske nær kirken udspringer Vor Frue Kilde, en gammel helligkilde, som gennem århundreder søgtes af syge på Maria Bebudelses-dag, den 8. september. Det gav anledning til det store Lerup Kildemarked, som imidlertid udartede til handel, dans, druk og slagsmål. Præsten klagede i 1585 til Børglumbispen over "grov uskikkelighed", og markedet blev nedlagt og flyttet.

For hundrede år siden blev hele området græsset, og landskabet var ganske åbent og skovløst. Men da græsningen ophørte, sprang landet i skov, og det gælder i særdeleshed de frodige kløfter. I dag føler man sig hensat til regnskoven, når man vandrer i den øvre del af Fosdalen under et tag af frodig løvskov med fuglesang fra oven og bækkens rislen i dalbunden.

Lien er stenalderhavets kystskrænt, som vender mod nord. Skrænten er op til 70 meter høj, og mange steder er betagende udsigter over det flade marine forland og Jammerbugten.

Lien er de fleste steder dækket af tæt krat og skov, hvilket gør det svært at se, at den gennemskæres af adskillige dybe dalstrøg, hvoraf Langdalen, Fosdalen og Nøddedalen er de mest kendte.

Der er mange mindre fredninger i området, og disse forsøges nu samlet i een stor fælles Lien-fredning. I den forbindelse er der stort fokus på plejen af området, men også på at skabe endnu bedre muligheder for friluftsoplevelser i form af gode sammenhængende sti-systemer.

Læs mere: