Året rundt i Husby Klitplantage

Udsigt fra Marens Maw. Foto: Lars Gundersen

Forår

Efter en lang vinter søger kronvildtet og rådyrene ud på hedearealerne for at spise de friske skud på planter og græs, men så snart skoven begynder at springe ud, søger de ind mellem træerne igen. I specielt løvskovene i plantagens sydøstlige hjørne kommer foråret til sin ret. Danmarks vestlige bøgelund springer, fuglekongerne flyver fra gren til gren og blåmejsens ”tsii-tsii-tsu-hu-hu-hu-hu” giver genlyd mellem stammerne.

Sommer

Hugormen ligger med maven fyldt med mus og slanger sig i varmen på læsiden af klitterne på heden. Ved Skavemosen flyver guldsmedene slalom mellem børn i alle aldre, der boltrer sig i søens klare badevand. Rævens hvalpe leger i solskinnet uden for rævegraven, og så snart de lugter fare, suser de ind i gravens beskyttende mørke. Sidst på sommeren kan man flere steder se den smukke blå klokkeensian i fuldt flor.

Efterår

Kronvildtet går i brunst i september, og hjortenes brøl kan høres i dele af plantagen. Kantarellerne og Karl Johannerne gemmer sig i plantagen, hvor svampeelskerne går på jagt efter de delikate bidder. Efterårsstormene fejer ind over plantagen og får bladene på løvtræerne til at danse på jorden. Bag klitrækkerne mod vest begynder havet at vise tænder og spise af klitterne. Hugormen skutter sig i kulden og begynder at gå i hi.

Vinter

Kulden ligger som en tyk dyne over Husby Klitplantage. Dybt under jorden overvintrer hugormen enten alene eller sammen med flere af sine artsfæller. Kronvildtet gemmer sig i læ i den østlige del af skoven, hvor de skraber i skovbunden efter føde. De store ædelgraner står som altid og holder øje med livet i resten af plantagen. For dem er vinterens kulde et kort øjeblik i deres liv.