Dyr og planter i Husby Klitplantage

Dyr

Hugormen

Husby Klitplantage har en forholdsvis stor bestand af hugorme, og på en varm forårsdag er der en god chance for at finde en hugorm, der soler sig.

Ser du en hugorm, skal du huske, at slangen er en truet dyreart og dermed fredet.

Pattedyr

Den varierede natur i plantagen giver gode vilkår for mange forskellige dyrearter. Her finder du kronhjort, rådyr, hare og ræv.

Fugle

Fuglekonge. Foto: Dennis Jacobsen, Colourbox

Langs Klitvejen i den østligste del af plantagen ligger en ældre hejrekoloni. Inde i selve plantagen lever en pæn bestand af Danmarks mindste fugl, fuglekongen. Du kan også støde på musvågen, blåmejsen, tårnfalken, træløberen, hedelærken, grønspætten og sortspætten. I sommermånederne kan du ved aftenstide høre natravnen synger på de åbne arealer i plantagen.

Hør natravnen synge på fuglestemmer.dk 

Fisk

I Skavemosen og Hareflod er der en varieret fiskebestand. Søerne huser blandt andet gedde, aborre, brasen og skalle. I Vesterhavet lever blandt andet rødspætte, skrubbe, makrel og torsk.

Planter

Træerne

Jordbunden i Husby Klitplantage er meget vekslende – lige fra høje magre klitter over fugtige sletter til overføget moræne. Da plantagens træarter bliver afpasset efter forholdene, har Husby Klitplantage en meget varieret skov

Husby Klitplantage. Foto: Lars Gundersen

På den ringeste jord vokser bjergfyr, skovfyr, østrigsk fyr og eg. På de lidt bedre områder bliver plantet sitkagran og ædelgran, mens den bedste skovbund er egnet til bøg og andre løvtræer.

Løvtræerne i Husby Klitplantage er plantet for at skabe en mere varieret natur til glæde for dyr, planter og skovgæsterne. Samtidig mindsker løvtræerne brandfaren i plantagen. 

Planterne i skovbunden

I klitterne helt ude ved Vesterhavet vokser den klassiske blanding af marehalm og hjælme. Da Amager Strandpark blev anlagt, blev der brugt planter fra Husby Klitplantage på de kunstige klitter.

Mellem klitplantagens træer vokser flere interessante planter. Her er brun næbfrø og klokkeensian. Som det eneste sted i det gamle Ringkøbing Amt kan du i plantagen se pilledrager, der er sumpbregne med 5-10 cm lange, oprette trådformede blade. Pilledrageren vokser ved Skavemosen. Du kan også finde kambregne, liden ulvefod, liden soldug, orkideen knærod og linnæa. Den sidste er opkaldt efter den svenske botaniker Carl Linné. Du kan se linnæa langs med den blå rute

Mellem træerne og i klitheden kan du finde svampe – for eksempel spiselige kantareller og Karl Johan-svampe.