Søheden Skovs historie

Istiden – 15.000 år siden

Højderyggen Jyske Ås blev dannet under den seneste istid. Man mener, at isen, der lå kilet ned i Vendsyssels jord, skubbede jorden op og skabte de randmoræner, som står som bakker og højdedrag i dag. De højeste punkter i Søheden Skov er omkring 80 m over havet, og jordarterne er efter istiden overvejende smeltevandssand og smeltevandsgrus.

Da isen smeltede i slutningen af den seneste istid, steg vandstanden så meget, at Nordjylland blev dækket af et ishav, der siden fik navnet Yoldiahavet. Ishavet dækkede området for 14.000 år siden.

Mellem istid og stenalder

Vandene steg og faldt og ditto gjorde landet, derfor var der i tiden mellem istid og stenalder perioder med såkaldt fastlandstid.

4500 f.v.t.

l yngre stenalder steg havet atter over store dele af kloden på grund af et varmere klima, og for ca. 6.500 år siden, hvor Nordjylland lå 5 -15 m lavere end i dag, blev store dele af Vendsyssel atter dækket af hav. Havet kaldte vi senere Litorinahavet eller Stenalderhavet, og havets og vindens evindelige arbejde har formet det Nordjylland, som vi kender i dag.

Efter år 0

Langsomt over mange hundrede år blev Jyske Ås dækket af tæt skov. Men da området var svært at dyrke, fordi det er så kuperet, og da der samtidig er store områder med mose og jorden desuden er mager, var området ikke et trækplaster for de tidligste tiders landmænd i Vendsyssel. Derfor ligger fortidsminder som gravhøje og langdysser i udkanten af området.

1300-1400 tallet

I løbet af middelalderen blev det moderne i Europa at tage på pilgrimsrejse. Det var den katolske kirke, der fik ideen til at sende folk på vandring, så de kunne få aflad for alle deres syndige gerninger. Det var der mange mennesker, som gerne ville. Flere hundrede tusinde mennesker travede dengang på pilgrimsfærd rundt i Europa. I Danmark gik de blandt andet på Hærvejen, som løb – og stadig løber – gennem Jyske Ås.

1600-1800-tallet

Det var ikke nemt for landmænd at tjene til føden på den næringsfattige jord omkring Jyske Ås, der gennem flere generationer var udpint af overgræsning og skovhugst. Godtfolk sørgede derfor for at finde andre steder at slå sig ned. Det efterlod et stort areal nærmest øde, og sådan et areal tiltrækker fattigfolk, røvere, gøglere og andre mennesker, som var udstødt af samfundet.

Området blev opfattet som lovløst, og for rejsende, der skulle krydse åsen, var det altid et sats. De ville ikke bruge tid på at gå udenom, men de frygtede at rende ind i røvere hen over åsen.  

Historier vidner om, at frygten var reel. Mange rejsende blev røvet og overfaldet på deres vej over den Jyske Ås langt op i 1800-tallet.

1880’erne

Navnet Søheden kom til i slutningen af 1800-tallet – opkaldt efter hede og overdrev.

Fra 1960’erne og frem

I mere end 40 år har der i området været gravet både sand og grus i råstofgrave i området. Blandt andet fik man her regionens bedste betonråstof. Nu er gravene udtømte, landskabet er reetableret og store dele af området er fredet.

1991

Lunken Naturskole blev åbnet 1. september og har siden tiltrukket skoleklasser, børnehaver, familier på tur – og mange naturelskere på naturvejlederture. Brønderslev Kommune driver stedet, som ejes af Naturstyrelsen.

2000-tallet

Søheden Skov blev fredet for at sikre de helt særlige naturværdier i området. Desuden blev der fokus på at forbedre området til gavn for både natur og gæster og for at passe på de geologiske værdier.

2011

Skoven blev i juni 2011 certificeret efter de anerkendte skovcertificeringer, PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, og FSC, Forest Stewardship Council. Det betyder blandt andet, at man kun planter træer og buske, som er hjemmehørende i Danmark, og at man ikke gøder og sprøjter.

2014

Naturstyrelsen og Brønderslev Kommune samarbejder om at give besøgende flere muligheder for at opleve naturen. Blandt andet er der anlagt stier flere steder i skoven, der er bygget et fotoskjul, så fotografer kan fotografere uden at dyr og fugle bliver skræmt væk. Der er opsat et ”egernkig”, og omkring Naturskolen findes naturlegeplads, shelters, bord-bænke og bålplads for at give børn og voksne mulighed for at få gode oplevelser i naturen.

2015

På Skovens Dag i maj 2013 blev samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og Naturstyrelsen fejret ved en festlig åbning af alle de nye muligheder, der er skabt i området. Lunken og Søheden Plantage blev ved samme lejlighed samlet under navnet Søheden Skov. 

tidslinje-Søheden Skov-01.jpg