Assens får en ny bynær statsskov

12-12-2019

Tirsdag blev det første træ plantet i Lundager Skov, der med tiden skal blive til et rekreativt område tæt på byen. Naturstyrelsen har de seneste 30 år plantet over 100 nye bynære statsskove i hele Danmark.

Et nyplantet egetræ nordøst for Assens markerer nu stedet, hvor der inden for de næste år skal rejses en ny bynær statsskov på 50 hektar.

Skoven har fået navnet Lundager Skov og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Assens Kommune og Assens Forsyning. Tirsdag var 45 borgere mødt op for at høre mere om skoven og se, hvor den skal ligge.

-  Vi er utrolig glade for, at så mange borgere i Assens mødte op og nu kan se frem til en statsskov i gåafstand fra byen. Der er især to hensyn, når vi planter ny skov. Det ene er, at det bidrager til at beskytte grundvandet. Det andet er, at vi på sigt får en skov, som giver mulighed for en masse former for friluftsliv og naturoplevelser 24/7, siger Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen.

Den nye skov bliver en varieret løvskov med lysåbne områder og mange både indre og ydre skovbryn med blomstrende buske, der er gode for fugle og insekter. Derudover vil man lukke dræn på de tidligere landbrugsjorde og på den måde skabe fugtige lavninger og mindre søer.

- Skoven skal designes, så den skaber størst mulig værdi for folk i området. Derfor vil der blive holdt en række møder med borgere og naboer til den nye skov parallelt med planlægningen af skoven i løbet af 2020. Flere naboer har allerede givet udtrykt for at udsigten nord for landsbyen er vigtig, og det tager vi med videre i processen, siger Jakob Harrekilde.

Erhvervelsen af jord til Lundager Skov er sket gennem en jordfordeling, hvor lodsejere i området har byttet jorder. På den måde har Naturstyrelsen fået ejerskab til de landbrugsjorder, hvor den nye skov skal etableres. De lodsejere som har afgivet jord får til gengæld landbrugsjorder andre steder.

Naturstyrelsen forventer at plante og indvie Lundager Skov i 2021.Fakta: Statslig skovrejsning

På 30 år har danskerne fået endnu kortere vej til trækroner og fuglefløjt. Der er i den periode rejst over 100 nye statsskove tæt på byer landet over.

Alene de seneste 10 år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber, hvilket svarer til omkring fem kvadratmeter ny skov per dansker.

De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.

Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger mere CO2 end de afgiver, når de er under opbygning og i vækst.

Jakob Harrekilde Jensen

Skovrider
Naturstyrelsen