Miljøminister satte 100 små strandtudser ud på Kalvebod Fælled

20 nye vandhuller er klar til 900 små strandtudser. Miljøminister Lea Wermelin slap i dag de første 100 ud på Kalvebod Fælled. Håbet er, at den truede art igen vil begynde at yngle på strandengene ved København.

Strandtudse på Kalvebod Fælled. Foto: Martin Kunzendorf

Kalvebod Fælled er et eldorado for fugleelskere, der kan nyde synet af dansende brushaner og andre vadefugle. Strandengene huser også den sjældne plante blå iris, som her har et ud af to levesteder i Danmark. På grund af især tilgroning forsvandt den truede strandtudse fra naturområdet i begyndelsen af 00’erne.

Nu vender strandtudserne tilbage til Kalvebod Fælled, efter Naturstyrelsen har fjernet krat og skabt nye levesteder for arten. Strandtudsen har i yngletiden brug for vandhuller med lavt vand, der delvist tørrer ud i perioder. I alt står 20 nye paddedamme klar til 900 små et-årige tudser, der skal sættes ud i år. Miljøministeren og 10 børnehavebørn fra en lokal naturbørnehave i Tårnby satte de første 100 tudser fri i dag.

- Naturen er fascinerende og værd at værne om. Tænk at vi har en art som strandtudsen, der hverken kan springe eller hoppe, men til gengæld er god til at løbe og gå. Vi bliver et fattigere land, hvis flere arter forsvinder fra vores natur. Derfor giver vi nu naturen en hjælpende hånd, og vi skal passe endnu bedre på naturen i fremtiden. Det er vigtigt for mig og regeringen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Strandtudserne bliver op til otte cm lange og kan kendes på en tydelig gul stribe ned langs ryggen. De pågældende tudser er blevet indsamlet som æg i det sydlige Skåne, og de har udviklet sig til haletudser og nu voksne tudser i fangenskab, hvor langt flere af æg og haletudser overlever end i naturen. Derfor kan to tredjedele af de skånske tudser nu sættes ud på Kalvebod Fælled, mens resten bliver genudsat i Sverige, hvor æggene blev fundet. På den måde sikres den skånske bestand også.  

Del af Naturpark Amager
De første strandtudser blev sat ud på Kalvebod Fælled sidste år, og forventningen er, at de begynder at yngle på strandengene i løbet af et par år. Dermed vil man igen kunne høre deres karakteristiske parringskald i foråret.   

- Forhåbentlig kan vi nu føje strandtudser til den lange liste over spændende oplevelser, som Kalvebod Fælled byder på sammen med resten af Naturpark Amager. Vi kan være stolte af, at vi har et unikt naturområde, der er 10 gange så stor som Central Park i New York, og som kun er en rask cykeltur væk fra Rådhuspladsen i København, siger Lea Wermelin. 

Projektet indgår i et stort EU LIFE-projekt, hvor Sverige og Tyskland deltager sammen med Danmark. Projektet har til formål at sikre levesteder for truede og beskyttede arter som strandtudsen. Københavns Kommune har støttet projektet i Kalvebod Fælled med 100.000 kroner.

Yderligere oplysninger: 
Projektleder Sven Norup, Naturstyrelsen, tlf. 2371 0250, e-mail: snj@nst.dk.

 ··