Skovfolk fra 14 lande indtager Rold Skov

29-10-2019

Danmark har i år formandsskabet for det europæiske skovnetværk INTEGRATE, der onsdag og torsdag udveksler viden og erfaringer omkring naturnær skovdrift og brugerinddragelse i skovene.

Biodiversity er med garanti et ord, der vil kunne høres mellem trækronerne i det kuperede terræn i Rold Skov onsdag og torsdag i denne uge. Her samles fagfolk fra mere end 14 lande til møde i det europæiske skovnetværk INTEGRATE, som Danmark i år er formand for.

Netværket arbejder for at sikre biodiversiteten i forvaltningen af de europæiske skove, og netop derfor er Danmark lige nu et spændende land at kigge på. Danmark er i gang med en stor omstilling af skov til biodiversitetsformål. Andelen af urørt og anden biodiversitetsskov bliver fordoblet på statens naturområder i de kommende år, hvilket er en relativ stor andel i en europæisk kontekst.

Statens skove bliver herudover drevet naturnært, hvilket blandt andet betyder, at flere forskellige træarter blandes og at der overvejende anvendes hjemmehørende træarter, der er tilpasset det enkelte område.

På mødet skal embedsfolk, forskere og interesseorganisationer fra hele Europa dele viden og erfaringer omkring, hvordan biodiversiteten kan indgå i både den naturnære skovdrift og i de urørte skove. Derudover er der også fokus på, hvordan man involverer interessenter i arbejdet med naturbeskyttelse – herunder eksperter og befolkningen generelt.

Netværket vil i forbindelse med mødet se konkrete eksempler på naturnær skovdrift i et af Danmarks største sammenhængende skovområder - Rold Skov. Her har man gennem de seneste 15-20 år øget variationen i skoven ved at udskifte en stor del af nåletræerne med blandede hjemmehørende løvtræer og ladet flere døde og døende træer stå til gavn for insekter og svampe. Der er herudover etableret over 50 nye små søer og vandhuller.

Se hele programmet på INTEGRATE’s hjemmeside

 
Om INTEGRATE
INTEGRATE er et frivilligt netværk, som opsamler og formidler viden og praktiske erfaringer om integration af biodiversitetshensyn i skov på tværs af politik, forskning og praksis. Det er op til formandsskabet for netværket at sætte dagsordenen for netværksmøderne. 
I år har Danmark formandsskabet, og temaet er biodiversitet både i den urørte og den naturnært drevne statsskov. Det første møde af to finder sted på Comwell Rebild og i Rold Skov den 30. og 31. oktober 2019.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf. 41281406, Obfuscated Email

Skovrider Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen, tlf. 2066 8229, e-mail: Obfuscated Email