100 nye statsskove suger CO2 til sig

Der er rejst over 100 nye statsskove de seneste 30 år til gavn for drikkevandet og danskernes muligheder for friluftsliv. En ny beregning fra Københavns Universitet viser, at de nye skove derudover allerede har optaget og lagret mindst 668.000 tons CO2

På 30 år har danskerne fået endnu kortere vej til trækroner og fuglefløjt. Der er i den periode rejst over 100 nye statsskove tæt på byer landet over.

Skovene beskytter vores drikkevand og giver danskerne mulighed for friluftsliv. Nu sætter en ny beregning, som Københavns Universitet har lavet for Naturstyrelsen, også tal på, hvor meget de nye statsskove har gavnet klimaet. Den viser, at de 100 nye statslige skove og skovområder allerede har optaget og lagret mindst 668.000 tons CO2.

- Mere skov er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, vi står overfor, og jeg vil gøre mit for, at der bliver plantet endnu flere træer rundt omkring i Danmark. Det gavner ikke kun klimaet, men også vores fælles drikkevand under skovene og vores muligheder for at komme ud i naturen, siger miljøminister Lea Wermelin, der i dag sammen med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen deltager i en aftengåtur i Ladby Skov ved Næstved.

Træer i voksealderen optager mest C02
Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger dermed CO2, når de vokser. Over 100 år optager de seneste tre årtiers skovrejsning således mindst 9,7 millioner tons CO2 – heraf vil cirka 5 millioner ton være i skoven i de levende træer, og resten vil være i træprodukter eller have fortrængt fossile brændsler i energisektoren.

- Hvert træ tæller for at nå vores mål om at skære i vores årlige CO2-udledning. Derfor ser jeg også med glæde på samarbejdet med de mange kommuner og forsyningsselskaber rundt omkring i Danmark, der gør en kæmpe indsats for at omdanne landbrugsjord til ny skov og natur. Samtidig følger der en ekstra vigtig bonus med i form af grønne åndehuller, som vi alle kan nyde godt af i en travl hverdag, siger Lea Wermelin.

Naturstyrelsen har i løbet af de sidste 30 år etableret omkring 250 hektar ny statsskov hvert år. I skovene indgår også åbne områder som for eksempel bliver til enge og søer, samt områder der får lov at springe i skov af sig selv.

I aften tager miljøminister Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding på aftengåtur i Ladby Skov ved Næsted.

Alle interesserede er velkomne til at gå med.

Ladby Skov, Næstved  
Torsdag den 12. september kl. 17.30-18.30
Mødested: Parkeringspladsen ved kirkeruinen overfor Ladbyvej 45, 4700 Næstved

Om ”Danmark planter træer”
14. september afholder TV2 et stort indsamlingsshow i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening med det formål at samle penge ind til 1 mio. træer. Her kan alle danskere, foreninger og virksomheder donere penge til plantningen af nye folkeskove igennem organisationen Growing Trees Network Foundation. En del af de indsamlede midler vil forøge den samlede pulje til statslig skovrejsning.