Ny fugleø ved Agger Tange er en stor succes

03-09-2019

Der er observeret tæt på 100 ynglende ternepar på den nyetablerede fugleø ved Limfjorden, hvilket er langt over forventningen for det første år.

Ynglende dværgterne. Arkivfoto: Ulf M. Berthelsen

Den nye fugleø ved Agger Tange, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, blev færdig i udgangen af marts måned. Her fem måneder senere har forskere fra Institut for Bioscience ved Århus Universitet og frivillige lokale ornitologer observeret 50 ynglende fjordternepar, 30 ynglende havternepar og 10 ynglende dværgternepar på den nyanlagte fugleø. Desuden er der observeret et ynglende klydepar, tre ynglende store præstekravepar og et ynglende rødbenpar. Antallet af ynglende fugle og særdeles terner er langt over forventning for det første år.

Fugleøen er primært lavet for at sikre bedre ynglevilkår for de trængte terne i området. Men observationerne viser også, at flere fuglearter raster på den store flade og på det våde sand omkring øen. Det er eksempelvis fuglearter som splitternen, stormmåge, hættemåge, storspove, strandskader, kobbersneppe, regnspove, mudderklire og islandsk ryle.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med antallet af ynglefugle på vores nye fugleø, Specielt observationerne af der 10 ynglende dværgternepar er vi meget glade for. Dværgternen er verdens mindste terne, og bestanden er desværre kraftigt nedafgående. I 2018 havde dværgternen ifølge Dansk Ornitologisk Forening ikke ynglesucces på Agger Tange. De ti ynglepar er et sikker tegn på at de har taget øen til sig, fortæller naturmedarbejder Nanna Søndergaard Pedersen fra Naturstyrelsen Thy.

Naturstyrelsen arbejder aktivt på, at ynglefuglene skal fortsætte med at finde sig til rette på den nye fugleø. Der er blandt andet lagt flydespærringer mellem Agger Tange og fugleøen, for at forhindre rævene i at komme over på øen. Derudover er det planen, at vegetationen på øen skal holdes nede og rynket rose skal bekæmpes.

De sidste terneunger er fløjet fra fugleøen for i år. Når der yngles i foråret, kan ternerne bedst opleves med kikkert fra p-pladsen ved krydset mellem Aggervej og Lange Molevej på Agger Tange. Naturstyrelsen opfordrer besøgende til at udvise hensyn, således at ternerne får fred og ro.


Læs mere om etableringen af den nye fugleø i den lokale nyhed Ny fugleø på Agger Tange. 


Yderligere oplysninger:
Naturmedarbejder Nanna Søndergaard Pedersen, tlf. 72 54 39 67 og 22 22 16 72, Obfuscated Email