Eksperthjælp på Rømø Strand

Naturen på Rømø er meget dynamisk, klitter og strand bygges konstant op og nedbrydes igen.

I løbet at vinteren kan stranden forandre sig meget og et tykt lag sand aflejres.

Dette gør, at det hvert forår er en udfordringen at finde samlebrøndene som bruges til de mobile toiletvogne.

Som regel kræver det en del forsøg med spaden før brønden er fundet, men i år kom Bjarke på 11 år forbi med hans metaldetektor.

Bjarke var ikke længe om at lokalisere brønden, som hurtigt blev gravet fri.

Som billedet viser, var samlebrønde dækket af ca. 40cm sand, men det svinger meget fra år til år.

·