Ynglende ulve skal have fred og ro

29-04-2020

For at undgå at besøgende opsøger ynglende ulve skal man frem til midten af august holde sig til bestemte skovveje i en lille del af et stort naturområde i Vestjylland.

Foto af ulvehvalp fra 2019: Naturhistorisk Museum Aarhus/Aarhus Universitet

Igen i år har et ulvepar slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro, og de forskere, der er ansvarlige for at overvågne ulven i Danmark, har nu vurderet, at hunulven er drægtig.

Ulven er en beskyttet art, og Naturstyrelsen indskrænker derfor i en periode frem til og med 15. august færdslen for besøgende i et afgrænset område af Stråsø Plantage, så de ynglende ulve kan få fred og ro. Sidste år blev færdslen indskrænket i samme område, efter at hvalpene var kommet til verden. Men da der er ekstra mange besøgende i naturen lige nu, hvor meget andet er lukket for at begrænse smitte med coronavirus, har Naturstyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at indskrænke færdslen allerede nu:

- Alle er velkomne til fortsat at gå en tur i området, men af hensyn til de ynglende ulve skal man holde sig til bestemte skovveje i en del af Stråsø Plantage. Vi indskrænker færdslen allerede nu for at tage højde for den nuværende situation med ekstraordinært mange besøgende, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Stråsø Komplekset er et af landets største sammenhængende naturområder med skov og hede på i alt 5.200 hektar, hvoraf det område, hvor besøgende i den kommende tid skal holde sig til de anviste skovveje, udgør omkring 275 hektar. Afgrænsningen bliver markeret med skilte ude i området.

- Det er tydeligt, at ulvene har kastet sin kærlighed på et bestemt område, og i Stråsø Plantage er der rigtig god plads til både dyr og mennesker. Ulven er fredet og underlagt den strengeste beskyttelse i EU, og det indebærer blandt andet, at vi er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret - og særligt i yngletiden, siger Poul Ravnsbæk.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvågne ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen.

Yderligere information:

Skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland, tlf. 20304340, e-mail: Obfuscated Email

 

Kort: Område omfattet af adgangsbegrænsning

De statslige naturområder er skraveret. Området med færdselsbegrænsninger er markeret med gult.

Kort: Her må du færdes i området med adgangsbegrænsning:

Færdsel er ikke tilladt i det gult markerede område, men fortsat tilladt på skovvejene Lystlundvej, Troldtoftvej, Hedevej, Planteskolevej, Springbjergvej og Damgårdsvej, der er markeret med rødt.

 

 

Yderlig information:

Skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland, tlf. 20304340, e-mail: Obfuscated Email