Så er planen klar for Lundager Skov ved Assens

21-12-2020

For ét år siden erhvervede Naturstyrelsen 50 hektar til en bynær og grundvandsbeskyttende skov direkte op til Assens by. Arealerne er købt i et samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning A/S. Købet af jorden til skovrejsning blev markeret med plantning af skovens første egetræ i december 2019. Inden længe får træet nu følgeskab af over 100.000 træer og buske, som doneres af Growing Trees Network Foundation.

Forud er gået et år, hvor Naturstyrelsen har lavet en forundersøgelse for at få et godt kendskab til området, hvor skoven skal ligge. I efteråret er der udarbejdet en plan parallelt med, at der har været holdt en række møder for borgere og naboer, hvor Naturstyrelsen har fået gode idéer og nyttig sparring om planen. Nu er planen sendt i høring til 28. januar, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger til den.

Skovens 50 hektar kommer til at bestå af skovbryn med mange forskellige buske til gavn for blandt andet bier, sommerfugle, og fugle. Der bliver plantet skov med eg og bøg, og områder med naturlig tilgroning af skov. Mere end 1/3 af skoven bliver lysåbne arealer. De lysåbne arealer er placeret med udsigtskiler til Lillebælt gennem den nye skov 

Områder med sanseskov

Der bliver også etableret områder med sanseskov. Her bliver det muligt med tiden at plukke hyldeblomster og hyldebær til saft, nødder til kager, valnødder til en snaps, ægte kastanjer til hyggemad på en kold efterårsdag og kogler til fremtidens juledekorationer.

Skoven består af en nordlig og en sydlig del. Den nordlige del bliver et område til det mere stille friluftliv, mens den sydlige del har mere fokus på at være attraktiv for et mere aktivt friluftsliv med madpakkehus, bål-/grillplads og hundeskov. Der bliver etableret et net af stier på 5,5 km med mulighed for at kombinere forskellige stisløjfer, samt et ridespor langs stierne.

Jorderne under Lundager Skov er både nu og i fremtiden et vigtigt kilde- og indvindingsområde af drikkevand for Assens Forsyning A/S. Området bidrager med 325.000 m3 grundvand, som Assens Vandværk årligt pumper ud som drikkevand til borgere og virksomheder i Assens og nærmeste omegn.

Anlæg af skoven sættes i gang i 2021.

Tal og fakta:

  • Skovrejsningen er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, det kommunalt ejede selskab Assens Forsyning A/S og Assens Kommune.
  • Det er Naturstyrelsen, som står som ejer og som anlægger og driver skoven fremover.
  • Den samlede omkostning til køb af jord og anlæg af skoven forventes at blive ca. 16 mio. kr. Kommunen skal betale 25 procent af omkostningen til jordkøb, Naturstyrelsen 25 procent og Assens Forsyning A/S betaler for tinglysning af en servitut om forbud mod brug af gødskning og pesticider på jorderne, svarende til 50 procent af omkostningen til jordkøb. Naturstyrelsen finansierer omkostningerne til etablering af skoven.
  • På grund af Corona der ikke været afholdt traditionelle borgermøder, men der har været afholdt flere webinarer i forbindelse med projektet.

Kontakt

Skovrider på Fyn Jakob Harrekilde Jensen, mail: Obfuscated Email mobil: 4178 2043