Sjældne fugle i fremgang i Sønderjylland

19-06-2020

HOLD DA FERIE I NATUREN: Det summer af liv i Tøndermarsken. Et stort naturprojekt har nemlig skabt optimale vilkår for sjældne vadefugle. Vil familien på fuglekiggertur i sommerferien, byder både Tøndermarsken og mange andre steder på gode oplevelser.

Det store naturområde i Tøndermarsken og Margrethe Kog har fået nyt liv. Et omfattende naturprojekt, der blev startet i 2017, skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang. Og nye fugletællinger giver grund til optimisme. De peger på, at sjældne ynglefugle allerede er i gang med at kvittere for de bedre betingelser. I første omgang har man konstateret en meget stor fremgang i bestanden af ynglende klyder.

- Det er et fantastisk naturprojekt, der giver nyt liv til området og de truede arter. Bestanden af sjældne eng- og vadefugle er i begyndende fremgang, fordi de her har fået gode vilkår for at leve og yngle. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor giver det grund til håb og optimisme, når vores indsatser for naturen viser resultater. Samtidig er det inspirerende at se store fugleflokke danse på himlen. Jeg kan kun anbefale, at man til sommer pakker kikkerten og besøger Tøndermarsken eller andre af landets fuglelokaliteter, siger miljøminister Lea Wermelin.

Området i Tøndermarsken, der er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste, er en af landets bedste fuglelokaliteter. I nogle perioder under træk og fødesøgning, kan fuglene tælles i tusindtallige flokke.

Har sat store områder under vand

Ved at hæve vandstanden om foråret på et område, der svarer til ca. tre gange Sprogø, har Naturstyrelsens projekt skabt gode livsbetingelser for fuglene. 

-  Her på statens område ser man et enestående eksperimentarium, hvor der kan skabes de mest optimale vilkår for trængte eng- og vadefugle. Her er fuld fokus på fugle og biodiversitet. Det bliver spændende at følge og samtidig se, hvordan vandstand og græsning kan justeres, alt efter fuglenes behov, siger Marco Brodde, der er DOF’s repræsentant i Nationalpark Vadehavets bestyrelse. 

Projektet er medfinansieret af Nationalpark Vadehavet og med EU-tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Vil man selv på fuglekiggertur, er der gode muligheder i hele Danmark. På udinaturen.dk kan man se en oversigt landets udsigtstårne, hvoraf mange fungerer som fuglekiggertårne.

Naturprojektet i Tøndermarsken:

  • Millioner af fugle besøger hvert år marskområdet Margrethe Kog ved Vadehavet. Det gør området til en af de vigtigste lokaliteter for vadefugle i Danmark.
  • Naturstyrelsens ambitiøse naturprojekt skal tiltrække endnu flere engfugle til Margrethe Kog i Tøndermarsken i yngletiden. Ved at hæve vandstanden på i alt 466 hektar i den sydøstlige del af det inddæmmede område er der skabt optimale betingelser for de insekter og andre smådyr, som vadefuglenes unger lever af.
  • Regulering af mårhund og ræv er ligeledes afgørende for ynglesucces, fordi vadefugle og terner yngler på jorden, og er derfor særligt udsatte for prædation fra mårhund og ræv. Reguleringen gennemføres af Naturstyrelsen og frivillige jægere og foregår om natten. 

Gode fuglelokaliteter over hele Danmark:

Har du selv fået lyst til at prøve at spotte sjældne fugle, så find et af de flere end 230 udkigstårne på de statslige naturområder på hjemmesiden udinaturen.dk 

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Peter Kondrup Maul, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 51 71 63 20, e-mail: Obfuscated Email 
Pressemedarbejder Christian Lietzen, Naturstyrelsen, tlf. 24 95 36 49, e-mail: Obfuscated Email