Skoler og daginstitutioner får mere plads i statens naturområder

Regeringen vil give landets skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere særlig mulighed for leg, undervisning og aktiviteter på statens naturområder. Her er der plads til at holde afstand.

Naturen som legeplads, hvor kun fantasien sætter grænser, et shelterområde, hvor der leges gemmeleg, en bålplads som klasselokale, en bakketop som gymnastiksal eller et madpakkehus som kantine. Forholdsregler for at begrænse smittespredningen af Covid-19 betyder, at der skal være plads til afstand under leg, pædagogiske aktiviteter og undervisning. Derfor åbner regeringen nu for, at skoler og dagtilbud i højere grad kan benytte Naturstyrelsens områder på en sikker måde, f.eks. ved at åbne toiletter eller områder, som ellers er lukket på grund af Covid-19.

- I naturen er der plads til, at vi kan holde afstand. Samtidig kan vores fælles natur fungere som et anderledes klasselokale med højt til loftet og masser af frisk luft. Og for de små børn har naturen uendelige muligheder for leg, udforskning og bevægelse. Jeg tror, at både børn og voksne sætter pris på naturen og den friske luft i en tid, hvor meget ellers foregår hjemme. Samtidig er det en mulighed for at vores børn kan lære om naturen, som et fælles sted vi passer på.  Derfor vil vi gerne gøre det endnu nemmere for skoler og daginstitutioner at flytte undervisning og aktiviteter udenfor på en god og tryg måde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Mens statens skove, kyster, enge og andre naturområder er åbne for offentligheden, er nogle af Naturstyrelsens faciliteter lukket på grund af Covid-19. Det gælder for eksempel en række madpakkehuse, naturlegepladser, naturcentre og toiletter. Disse vil kunne åbnes for lokale skoler og dagtilbud, der ønsker at gøre brug af dem. Derudover vil det være muligt at afmærke statslige naturarealer, så børnegrupperne i dagtilbuddene har afgrænsede områder at lege og undersøge naturen på, mens en skoleklasse for eksempel kan have deres eget lokale til undervisningen – bare udenfor.

- Lige nu løser vores skoler og dagtilbud en kæmpe opgave med at afvikle dagligdagen under de nye vilkår på en tryg og sikker måde. Her kan naturen i mange tilfælde være en stor hjælp til at løse nogle af de udfordringer, som mange lærere og pædagoger står over for. Derfor håber jeg også, at kommunerne vil tage kontakt til Naturstyrelsen, hvis man kan se et potentiale i at bruge faciliteter eller andet til aktiviteter eller undervisning, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Der er fuld gang i kreativiteten i kommunerne for at finde løsninger, der sikrer bedre plads til genåbningen, og at børnene samtidig møder en god og spændende hverdag. Mange steder bliver undervisningen og de pædagogiske aktiviteter lagt ud under åben himmel. Der er et stort potentiale i at bruge naturen som et pædagogisk og grønt læringsmiljø for børnene, hvor der både kan blive gravet insektfælder ned og øvet motorik i træerne. Derfor tror jeg, det kan være til stor hjælp lokalt, at man nu vil sætte flere af Naturstyrelsens faciliteter i spil, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, Thomas Gyldal Petersen.

De konkrete aftaler for den enkelte skole eller dagtilbud om brug af Naturstyrelsens faciliteter skal aftales mellem kommunen og Naturstyrelsens lokale enhed. 

Yderligere oplysninger:
Miljø- og Fødevareministeriet: Presserådgiver Rune Gleerup, 9133 4766, rugle@mfvm.dk
Børne- og Undervisningsministeriet: Pressetelefonen: 2240 0930, presse@uvm.dk 
Kommunernes Landsforening: Pressetelefonen: 3370 3333