Nyt stort område til våd og vild natur indvies af miljøministeren

I forlængelse af Ekkodalen på Bornholm bliver et stort område med moser, skov og landbrugsjord nu ført tilbage til sin oprindelige, våde og sammenhængende natur. I dag indvier miljøminister Lea Wermelin Ekkodalens Moser, som alle kan få tørskoet adgang til hele året.

Planter, insekter, fisk og fugle får en tiltrængt håndsrækning i Bornholms største naturgenopretningsprojekt: Ekkodalens moser. Over de næste år bliver området i forlængelse af Ekkodalen omdannet fra tidligere landbrugsjorde til vådere og vildere natur. Det sker blandet andet ved at omlægge 1,9 km vandløb, sætte 17 km drænrør ud af spil og slukke den pumpe, der har holdt landbrugsjorden tør i over 50 år.

- Nu bliver områderne ved Ekkodalens Moser ført tilbage til det store naturområde, det var engang. Det er til stor gavn for vores natur og dyreliv. Fremover kan sjældne arter som sumpviol, engperlemorsommerfugl og løvfrøen samt ikoniske arter som trane, rørhøg og blåvinget pragtvandnymfe boltre sig i en større vild og våd bornholmsk natur, siger miljøminister Lea Wermelin.

For en samlet projektsum på 19,7 mio. kroner forvandler staten i alt ca. 150 hektar landbrugsjord, mose og skov til den natur, der oprindeligt var i området. Der er erhvervet 125 hektar, hvoraf landbrugsjorden udgør ca. 55 hektar.

Gå tørskoet rundt i Ekkodalens moser

Selvom Ekkodalens moser nu bliver ført tilbage til fortidens mere sumpede områder, skal de godt 200.000-300.000 årlige gæster ikke frygte at få våde tæer. Naturstyrelsen har nemlig anlagt familie- og handicapvenlige stier og opført en plankebro, så man altid kan færdes tørskoet rundt i de vådeste områder. Samtidig er stien gennem Ekkodalen og det nye område i Ekkodalens moser ført sammen med den meget populære vandresti Højlyngsstien, der går tværs over Bornholm.

- Med de nye stier i Ekkodalens moser giver vi både bornholmere og turister mulighed for at komme ud og nyde den smukke og unikke bornholmske natur. Og på statens arealer må man færdes frit døgnet rundt, også uden for de afmærkede stier, hvis man har lyst til det, siger Lea Wermelin.

Med forvandlingen af Ekkodalens moser har besøgende fået mulighed for at færdes i nye områder, som hidtil har været svært tilgængelige for offentligheden. Man kan blandt andet komme helt tæt på det smukke vandfald ved Jægertrappen om vinteren.

Fakta

  • Staten har opkøbt 125 hektar, så hele Sprækkedalen er blevet statsejet.
  • Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Bornholm i nyere tid.
  • Arter der nyder godt af naturgenopretningsprojektet: Sumpviol, rank viol, løvfrø, blåvinget pragtnymfe, havørred, trane og rørhøg.
  • Læsåen løb tidligere igennem Ekkodalen og ind i moserne. Der er lagt tilbage omtrent i det forløb, den havde indtil ca. 1965.
  • Der er lavet fem paddevandhuller, som bl.a. giver den ikoniske lille løvfrø nye levesteder.
  • Forsigtige gæt lyder på, at alene i sommeren 2020 havde Ekkodalen ca. 2-300.000 besøgende.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm, tlf. 30 94 62 37, e-mail: sfr@nst.dk
Presserådgiver Mette Hindkjær, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 21 45 96 05, e-mail: mehin@mfvm.dk