Naturstyrelsen er sigtet i sag om dyrevelfærd

Østjyllands Politi har formelt rejst sigtelse mod Naturstyrelsen for overtrædelse af dyrevelfærdsloven i Mols Bjerge.

På baggrund af en dyrlægerapport og en anmeldelse for dyremishandling har Østjyllands Politi nu rejst sigtelse mod Naturstyrelsen i sagen fra Mols Bjerge.

Ved et tilsyn hos Naturstyrelsen i februar 2021 med den statsejede kvægbesætning, der står for naturplejen af statens arealer i Mols Bjerge, fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, idet dyrenes huld var langt under det, man kan forvente i en normal vinterperiode.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe. 

Ud over sigtelsen for dyremishandling har Landbrugsstyrelsens Økologikontrol også gennemført et uanmeldt kontrolbesøg ved besætningen, og Økologikontrollen har foreløbigt konkluderet, at dyrene på daværende tidspunkt ikke har været behandlet i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven.

Sagen har nu ført til ekstra tilsyn med de græssende dyr i Mols Bjerge, ligesom Naturstyrelsen vil indføre månedlige dyrlægekontroller så længe sagen ikke er afgjort i stedet for de hidtidige kvartalsvise dyrlægebesøg hos de græssende dyr. Naturstyrelsen er i gang med at afklare det nærmere hændelsesforløb og herunder tage stilling til eventuelle ansættelsesretslige konsekvenser.

​Fakta

  • Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde en redegørelse og en handleplan i forlængelse af sagen til miljøministeren.
  • Naturstyrelsen ejer en besætning på ca. 160 kreaturer af racen skovkvæg, der indgår i naturforvaltningen af statens arealer i Mols Bjerge. Formålet med at have de græssende dyr på Mols er at sikre og udvikle den unikke overdrevsnatur, herunder leve op til Natura 2000-planen for området.
  • Ved seneste tilsyn hos Naturstyrelsen i februar 2021 med den statsejede kvægbesætning på statens arealer i Mols Bjerge fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel. På det tidspunkt havde Naturstyrelsen nogle uger forinden taget hånd om situationen ved at fodre og tage dyr på stald.
  • Politiet og Fødevarestyrelsen har den 5. marts været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse. Det har den 12. april ført til sigtelsen af Naturstyrelsen.
  • Naturstyrelsen har græsning på ca. 34.000 hektar, hvoraf der er aftaler med private dyreholdere om at udsætte dyr på ca. 30.000 hektar.
  • På Naturstyrelsens arealer er der flere end 15.000 græssende dyr, der plejer og vedligeholder naturen.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsens pressetelefon: 72543004