De endelige planer for Naturnationalpark Gribskov og Naturnationalpark Fussingø er faldet på plads efter offentlig høring

30-08-2021

Naturstyrelsen har på baggrund af den offentlige høring af projektforslagene for Naturnationalpark Gribskov og Naturnationalpark Fussingø udarbejdet høringsnotater, endelige projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de to første naturnationalparker.

Fra den 28. april til den 23. juni har projektbeskrivelserne for Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov været i høring.

Her har Naturstyrelsen modtaget 78 høringssvar til projektbeskrivelsen for Naturnationalpark Fussingø og 77 høringssvar til projektbeskrivelsen for Naturnationalpark Gribskov. Naturstyrelsen har gennemlæst alle høringssvarene henover sommeren.

Høringssvarene fra borgere, interesseorganisationer og virksomheder er overordnet positive over for, at der oprettes naturnationalparker for at fremme biodiversiteten. Men der udtrykkes også bekymring i forhold til adgangsmuligheder til naturnationalparkerne generelt og mere specifikt for bl.a.  foreningsidræt, ryttere, mennesker med handicap og børn. Ligeledes er bekymring for dyrevelfærd og hegning også et tema i høringssvarene.

Alle høringssvarene er nu samlet tematisk i et høringsnotat for Naturnationalpark Gribskov og et høringsnotat for Naturnationalpark Fussingø. Høringsnotaterne svarer på en række spørgsmål og indeholder en række tekstmæssige præciseringer i forhold til projektforslagene. Af høringsnotaterne fremgår også de ændringer Naturstyrelsen har lavet på baggrund af den offentlige høring.

Høringsnotaterne kan findes på høringssiden

De konkrete ændringer, der fremgår af høringsnotaterne, er indarbejdet i projektbeskrivelserne. Særligt kortmaterialet med angivelse af hegnslinjer og faciliteter er opdateret. Projektbeskrivelserne og forvaltningsplanerne kan findes i deres endelige version på naturnationalparkernes hjemmesider.

Se hjemmesiden for Naturnationalpark Fussingø

Se hjemmesiden for Naturnationalpark Gribskov