Fremgang for den sjældne dværgvandnymfe

29-06-2021
Dværgvandnymfer i parringshjul. Foto: Lars Johansen
Dværgvandnymfer i parringshjul. Foto: Lars Johansen

Den meget sjældne dværgvandnymfe har så vidt vides haft sit eneste levested i Fandens Hul i Teglstrup Hegn. Fandens Hul er en tørvemose med en søflade i midten af en hængesæk, som gradvist vokser til.

Dværgvandnymfen yngler i zonen mellem hængesækken og det åbne vand og er derfor truet, hvis eller når hængesækken lukker helt, hvilket er en naturlig proces.

Efter en besigtigelse i 2016 blev det  besluttet at grave et nyt hul i hængesækken. En udvidelse af den gamle vandflade ville kunne skade den lille bestand af dværgvandnymfer, der stadig yngler i området. Derfor blev et hul gravet ved siden af. Det har nu givet pote.
Lige før Sankt Hans blev der registreret 16 dværgvandnymfer i det gamle hul og 8 i det nye, heraf et parringshjul. Det vil sige at næste generation formentlig er på vej.Kort over tilgroning af Fandens hul

Kortet viser, hvordan den gamle søflade er vokset til fra 1954 - 1068 m2 til 2015 – 79 m2.

 

Nyt levested etableres

En ny vandflade etableres i 2017